Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Middelburg, Language: Dutch]' returned 588 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De overwinning

Match: Partial (No exact match found)

Op den slag van het Schoon Verbond, den 17 en 18 juny MDCCCXV

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op sekere schandaleuse oft engerlicke pampieren, gestroyt in verscheyden plaetsen [...]. Gedaen by den Grave van Salisbury.

Match: Partial (No exact match found)

Waerachtige |beschrijvinge vande belegeringhe der stadt Sluys

Match: Partial (No exact match found)

Apologie wegen den advocaet Ægidius Mailliaert, aen [...] den heere prince van Oranjen.

Match: Partial (No exact match found)

Walcheren's dank en juichtoon bij verlossing en algemeenen vrede, in grasmaand 1814

Match: Partial (No exact match found)

Discours op den swermenden treves

Match: Partial (No exact match found)

Discours op den swermenden treves

Match: Partial (No exact match found)

Engeland opgeofferd aan de belangen van het keurvorstendom Hanover

Match: Partial (No exact match found)

Een ghebed |tot onsen heere Iesum Christum voor de vrede der kercke.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie oft verantwoordinge vanden grave van Essex, teghen de ghene die hem jaloerselick ende ten onrechten schelden als beletter des vredes.

Match: Partial (No exact match found)

Missive aen een heer der regeringe [...] over het tegenwoordig tydsgewrigt.

Match: Partial (No exact match found)

Eene overtuigende opwekking, om in de schuld voor God en tot ware broederlijke vereeniging met elkanderen te komen

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking omtrent het christelijk geven en ontvangen van aalmoezen

Match: Partial (No exact match found)

Juichende bazuin: op de aangenaame overkomst [...] van zyn koninglijke majesteit van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Den triumpheerenden duyvel spookende omtrent den berg van Parnassus.

Match: Partial (No exact match found)

Den triumpheerenden duyvel spookende omtrent den berg van Parnassus.

Match: Partial (No exact match found)

Edele Mog. Heren en veel Eerw. Mede-Broederen

Match: Partial (No exact match found)