Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Middelburg]' returned 614 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De koepok-inenting

Match: Partial (No exact match found)

Groet ende aenspraeck waer mede [...] den heere prince van Orangien [...] is verwillekomt.

Match: Partial (No exact match found)

In Adventum Arausionensium, et Nassoviorum Principis, Flessingae Domini ... Gratulatiorum

Match: Partial (No exact match found)

Oratio votiva ofte Heyl-wenschende aenspraeck, aen syn hoogheyt [...] Wilhelm Henrik [...] prince van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Oratio votiva ofte Heyl-wenschende aen-spraeck, aen syn hoogheyt [...] Wilhelm Henrik [...] prince van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Zegen- ende geluck-wenschinge gedaen aen [...] Wilhelm Henrik, Prince van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Extraict |du registres des [...] Estats de Zeelande, ce 25. avril, 1668

Match: Partial (No exact match found)

Op de intrede van ... Wilhelmus III. Prince van Orangie, etc.

Match: Partial (No exact match found)

Roskam

Match: Partial (No exact match found)

Tweede deel Amsterdammer Middelburger

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdammer Middelbvrger

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van Z.M. Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet, teghens het ontfanghen van verboden giften en gaven

Match: Partial (No exact match found)

Een klare onderrechtinge, aen onnosele Hollanders

Match: Partial (No exact match found)

Eutrapelus ofte Middelburgs praetje

Match: Partial (No exact match found)

Eutrapelus ofte Middel-burgs praetje

Match: Partial (No exact match found)

Eutrapelus, ofte Middelburgs praetje

Match: Partial (No exact match found)

Engels-kviper

Match: Partial (No exact match found)

De duyvelsche valscheyt van Cromwel

Match: Partial (No exact match found)

La detestable |perfidie de Cromwel

Match: Partial (No exact match found)

Request |der Dordrechtsche burgerye aen derzelver regeeringe, overgegeven den 10. october 1748.

Match: Partial (No exact match found)

Zamenspraak, tusschen enen burger en enen advocaat, over de Remarques op het Request der Dordrechtsche burgerye.

Match: Partial (No exact match found)

Project der taxatie door de regeringe der stad Dordrecht, den commissarissen dier burgerye overgegeven.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsrede, gehouden te Middelburg, 26 October 1851

Match: Partial (No exact match found)

Apologie, tegens de algemeene, en onbepaelde vryheyd, voor de oude Hollandsche regeeringe.

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage tot verklaring der wet op het notaris-ambt of artikel 50 dier wet

Match: Partial (No exact match found)

Onderrichtinge [...] aengaende de vrymoedige aensprake aen [...] de heer prince van Oraengien.

Match: Partial (No exact match found)

Lauwer-krans ofte Apologie voor de stadhouderlijcke en oude Hollandse regeringe.

Match: Partial (No exact match found)

Engeland opgeofferd aan de belangen van het keurvorstendom Hanover

Match: Partial (No exact match found)

Een ghebed |tot onsen heere Iesum Christum voor de vrede der kercke.

Match: Partial (No exact match found)