Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Rotterdam]' returned 1,570 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Nader verklaringe eeniger zaken in zijne redeneringe over d'algemeene kerk, tegen de overweginge van J. Oudaan Franz.

Match: Partial (No exact match found)

Apologia modesta &christiana I.B.M.Z. Dat is, Zedige en christelijke verantwoordinge.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aan den Heer C. Broere, R.C. priester en hoogleeraar aan het seminarie te Warmond

Match: Partial (No exact match found)

Missive uyt Londen, Van den 29 April 1689

Match: Partial (No exact match found)

De zaak met Z.H. Paus Pius IX, verduidelijkt

Match: Partial (No exact match found)

Les bucoliques travesties

Match: Partial (No exact match found)

De eischen des tijds aan het Protestantismus

Match: Partial (No exact match found)

à Chassé

Match: Partial (No exact match found)

De terugkomst van de bezetting der citadel in 't Vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Albertus Everts

Match: Partial (No exact match found)

Chassé voor Vlissingen (in Junij 1833)

Match: Partial (No exact match found)

Aan Chassé en zijn krijgsmakkers, bij hun terugkomst in 't vaderland

Match: Partial (No exact match found)

De val der Citadel van Antwerpen, in December 1832

Match: Partial (No exact match found)

Den Fall der Citadelle von Antwerpen

Match: Partial (No exact match found)

Niederlands Bettag am 2ten December 1832

Match: Partial (No exact match found)

The day of general prayer in the Netherlands

Match: Partial (No exact match found)

La Prière du Roi et du peuple

Match: Partial (No exact match found)

Missive Van Londen Van den 8 en 11 February Niewe Stijl 1689

Match: Partial (No exact match found)

Voots ofte Stemmen van 't hoogerhuys, Londen den 19 February. 1688/9

Match: Partial (No exact match found)

Missive Uyt Londen Van den 1 en 4 February 1689

Match: Partial (No exact match found)

Stem van Maria, Dienstmaagd des Heeren, tot Pius, Bisschop van Rome

Match: Partial (No exact match found)

Het crediet-stelsel als oorzaak van de algemeene duurte beschouwd

Match: Partial (No exact match found)

Het vertrouwen op God, het beste behoedmiddel tegen de dreigende cholera

Match: Partial (No exact match found)

De suiker-wet aan het algemeen belang getoetst

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang aan mijne landgenooten, in den oorlog van het jaar 1793.

Match: Partial (No exact match found)

Ter verjaring des Konings, 24 Augustus 1833

Match: Partial (No exact match found)

De verjaardag van den prins van Oranje (6 December 1833)

Match: Partial (No exact match found)

24 Augustus 1833

Match: Partial (No exact match found)

24 Augustus 1833

Match: Partial (No exact match found)

Vrankrijks |buitenspoorigheden tot de dood van Lodewyk XVI

Match: Partial (No exact match found)

God, Oranje en 't gunstvolk.

Match: Partial (No exact match found)