Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Rotterdam]' returned 1,570 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Brief van een' heer te London aan zynen vriend te Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

Bijde Niuwe Tüdinge van Denemarcken

Match: Partial (No exact match found)

Extract, missive, uyt Delft, aen een vrient tot Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

Wee-klage over Britanjes bloedigen toeleg, op overheerschend zee-gebied.

Match: Partial (No exact match found)

Copie, Uyt de Missive, geschreven door den ...

Match: Partial (No exact match found)

Schets der Fransche maandag.

Match: Partial (No exact match found)

Zegen-praal, Over de gezegende Overwinning van Willem Hendrick ...

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen, op den staat des geschils, over de Cartesiaensche philosophie.

Match: Partial (No exact match found)

Historische kerck-spiegel, van ende voor onse eeuwe.

Match: Partial (No exact match found)

De cochenille-teelt

Match: Partial (No exact match found)

Vreugde bazuin, |uitgeblaazen voor [...] den heere prince van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

Vreugdezang aan Neerlands erf-stadhouder Willem den V. by hoogstdeszelfs verjaering.

Match: Partial (No exact match found)

De prinsgezinde Nederlander, ter verjaaring van [...] Willem de Vijfde, prince van Oranje en Nassau

Match: Partial (No exact match found)

Svveedze balans, in de Zont

Match: Partial (No exact match found)

Zweedschen hoogmoed gebroken: op het zee-treffen der Zweedsch' en Hollandsche vloten in de Zont.

Match: Partial (No exact match found)

Weergalm op Christianus Batavus: of De vaderlandsche vryheid naargezongen

Match: Partial (No exact match found)

Ad ... virum, D. Marinum Westerwijck, cum in urbe patria consul renunciaretur, VIII. Calend. Junij. cIɔ Iɔ Lxiii

Match: Partial (No exact match found)

Oranje lente of Aenvaerding der hooge bedieningen van [...] Wilhem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

De Oranjestandaardt, opgerecht, wanneer zyne doorluchtigste hoogheidt [...] Wilhem, de Vyfde [...] werd bevestigd [...] tot erfstadhouder.

Match: Partial (No exact match found)

Nederlands vreugdewekster, wegens de agttiende jaarvernieuwing, en de daar op volgende inhuldiging van [...] Wilhem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)