Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Utrecht]' returned 1,275 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Withal in rou over't afsterven van haer koninklijke majesteyt van Groot Brittanie.

Match: Partial (No exact match found)

Deductie ofte bewijsselijcke bedencking: belangende d'Eemsche zee-vaerd.

Match: Partial (No exact match found)

Schriftuerlijck bevvijs, dat de christelycke overheyt alle eere toebehoort./ By Gerardus Verstegus

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan God, op den algemeenen dank- en bededag, van den 5den Julij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter viering van den dank- en bededag op den 5 julij dezes jaar

Match: Partial (No exact match found)

Een woordje aan ieder een, of Zamenspraak tusschen een' schoolmeester en twee van zijne buren, over den tegenwoordigen tijd

Match: Partial (No exact match found)

Een woordje aan ieder een, of Zamenspraak tusschen een' schoolmeester en twee van zijne buren, over den tegenwoordigen tijd

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter dankzegging aan God, voor verschooning onder de plundering en moord te Woerden gepleegd

Match: Partial (No exact match found)