Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Utrecht]' returned 1,275 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Oratio de auspicatissima expeditione Britannica, cvm potentissimus &invictissimus Gvilielmvs [...] Angliae [...] rex inavgvraretvr.

Match: Partial (No exact match found)

Reeden over de seer voorspoedige togt na Brittannien.

Match: Partial (No exact match found)

Goede tijdinge van Munster

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over de korenwetten

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet vande Ed. Mo. Heeren Staten 'sLandts van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet vande Ed. Mog. Heeren Staten 'sLandts van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over graan-wetten met betrekking tot ons land

Match: Partial (No exact match found)

Berigt, aangaande de Utrechtsche vereeniging, tegen het misbruik van sterke dranken

Match: Partial (No exact match found)

Kort verslag van het zoo geruchtmakend gedrag des afgezetten predikants H. P. Scholte in de Hervormde gemeenten Doeveren, Genderen en Gansoijen

Match: Partial (No exact match found)

Een prophetie ofte voorsegginghe ghemaeckt opte nieuwe fortificatie van Heydelbergh anno 1621 den 24. april.

Match: Partial (No exact match found)

Uitvaard van dr. Leonardus Ryssenius, verstikt in sijn ingebeelde Dood-stuipen der Cartesianen en Coccejanen.

Match: Partial (No exact match found)

Het borstbeeld van Berzelius, geplaatst in het Scheikundig Laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool, vrijdag 19 october 1849

Match: Partial (No exact match found)

Dootstuypen der Cartesianen en Coccejanen.

Match: Partial (No exact match found)

Geene driedubbele kroon meer!

Match: Partial (No exact match found)

'Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons ook genezen'

Match: Partial (No exact match found)

Bezuiniging toegepast op onze regterlijke instellingen

Match: Partial (No exact match found)

Over het collegie van raden en generaalmeesters van de Munt

Match: Partial (No exact match found)

Over plaatselijke belasting

Match: Partial (No exact match found)

Het onderwijs te geven aan de Technische School te Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Plan voor eene binnen Utrecht op te rigten technische school

Match: Partial (No exact match found)

Zeege-kroon, ter onsterffelijcken loff, van [...] Godart baron van Reede.

Match: Partial (No exact match found)

Plechtige dankstond wegens de verlossing van Utrecht [...] met eene leerreden hier toe betreklyk.

Match: Partial (No exact match found)

Carmen seculare, ad decorandum centesimum Academiae Ultrajectinae natalem

Match: Partial (No exact match found)

Jacobi Ode Dissertatio theologica de anno Hebraeorum jubilaeo

Match: Partial (No exact match found)

Joan. Fred. Reitzii Elegia saecularis

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over de nieuwe regeling van het bestuur van Neêrlandsch Indië

Match: Partial (No exact match found)

Hoe de Duitscher denkt over Nederland en zijne koloniën

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zangen der handboogschutterij, de Batavieren, gevestigd te Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

Raedt voor de scheer-siecke hair-cloovers.

Match: Partial (No exact match found)