Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Vlaardingen]' returned 8 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Afscheidsgroete aan Vlaardings stuurlieden en hunne bootsgezellen, bij het uitzeilen der haringvloot, op Buisjesdag, den 15den junij 1820

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche blijdschap bij de gewenschte aankomst van den eersten haring, te Vlaardingen

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij de berigten der groote sterfte in Noord-Holland en Vriesland

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij de berigten der groote sterfte in Noord-Holland, Vriesland en Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Verloren kost en arbeyd der jansenisten. Of Een brief aen Carel de Bont.

Match: Partial (No exact match found)