Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Vlissingen]' returned 53 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Herinnering aan Nederlands Verlossing den 19 November 1813, en de vijf en twintigjarige regering van onzen beminden Koning

Match: Partial (No exact match found)

Vereenvoudiging in het staatsbestuur, het ware middel tot bezuiniging

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne landgenoten, by den tegenwoordigen toestand van zaken

Match: Partial (No exact match found)

Een cleyn poetelick tractaet, betreffende des vreeds en oorloghs vruchten.

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdamsche |veerman op Middelburgh

Match: Partial (No exact match found)

De vryheydt |aan de exercerende burgery, tot Vlissingen

Match: Partial (No exact match found)

De Zeeusche |verre-kyker

Match: Partial (No exact match found)

Vlissings eeuw-vreugde, op den twee-honderdsten geboortedag harer vrijheid, den VI. van grasmaand MDCCLXXII.

Match: Partial (No exact match found)

Drouve Nederlandts klachte, soo over de sware elenden van straffe als over die van sonden.

Match: Partial (No exact match found)

Brief der edel-luyden van Devonshire aen sijn excellentie generael Monck

Match: Partial (No exact match found)

Pertinent en be-eedigt verhael ...

Match: Partial (No exact match found)

Zegezang, by de plechtige inhuldiging van [...] Willem den Vyfden [...] als heer van Vlissingen.

Match: Partial (No exact match found)

Waerschouwinghe over den treves met den coninck van Spaengien.

Match: Partial (No exact match found)

Vvaerschouwinge over den treves met den koningh van Spaignien.

Match: Partial (No exact match found)

Paeys of vrede, vvaer in vvert verhaelt hoe noodich den vrede is.

Match: Partial (No exact match found)

Cort verhael der destructie van d'Indien.

Match: Partial (No exact match found)

Cort Verhael Der Destructie van d'Indien,

Match: Partial (No exact match found)

Christus vry van sonden, verdedigt tegen de verkeerde verklaeringe over psalm xviij. 24.[...] van D. Johannes van der Waeyen.

Match: Partial (No exact match found)

Aan-wijsinge |van de heyloose treken en gebreken, van mr. Hendrik Thybout.

Match: Partial (No exact match found)