Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1612]' returned 117 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Comoedia vetus

Match: Partial (No exact match found)

Antithesis ad Clariss. viri Marquarid Freheri, ... assertionem de Palatino-Electoratu.

Match: Partial (No exact match found)

Ad responsoriam epistolam clarissimi viri Marquardi Freheri consiliarii electoralis Palatini de Palatino electoratu

Match: Partial (No exact match found)

Reys-praatgen, |tusschen Vrederijck Harmensz ende Warren-aart Gommersz.

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringhe vande uyterlijcke ende innerlijcke religie.

Match: Partial (No exact match found)

Een seer schoon dialogvs vander vvaerheydt, verhalende hoe dat die alomme wordt versteken.

Match: Partial (No exact match found)

Vande kerckelicke ende politiicke macht.

Match: Partial (No exact match found)

Missive tot verantwoordinghe van Georges Brisset heere van Desgrutieres, op de redenen die hem beweecht hebben om hem te begeven tot de gereformeerde religie.

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Christelijcke aenleydinghe tot vrede ende onderlinge verdraechsaemheyt over de huydensdaechsche verschillen.

Match: Partial (No exact match found)

Pylkoker der dwaesheyt, op het mandaet des paus Adams Hart-wech.

Match: Partial (No exact match found)

Sermoen, vvaer in bewesen wort, dat de mensche geensins door de wercken voor God wort gherechtveerdicht.

Match: Partial (No exact match found)

Catalogvs errorum, sive hallucinationum, D. Sibrandi Lvbberti: ex libello ipsius, cui titulum fecit: Declaratio responsionis.

Match: Partial (No exact match found)

Responsvm plenivs ad scripta quædam eristica, non ita pridem à diversis fratribus contra ipsum edita.

Match: Partial (No exact match found)

Tegenbericht op D. Vorstii lasterlycke ende ongefondeerde antvvoort.

Match: Partial (No exact match found)

Parasceve, dat is: Voor-bereydinghe [...] tot een vriendelijcke conferentie [...] met [...] Ioannes Piscator.

Match: Partial (No exact match found)

Crisis Vorstiani responsi.

Match: Partial (No exact match found)

Vanden vrijen-wille teghen Lutherum.

Match: Partial (No exact match found)

Een christalijnen bril, daar door men zien kan van Hollant af, tot in Engelant toe, eenigher oproeriger predicanten bedrijf.

Match: Partial (No exact match found)

Schriftuerlijcke onderwijsinghe, in de leere van de goddelijcke predestinatie.

Match: Partial (No exact match found)

Vier brieven D. Ioannis Calvini, overghezet wt het Latijn in onse tale, inhoudende eenen goeden ende christelicken raet

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet vanden vrijen-wille teghen D. Martinum Lutherum.

Match: Partial (No exact match found)

Den vreedsamen christen, of Van de vrede der catholijcke kercke.

Match: Partial (No exact match found)

Querela pacis, dat is Vreden-clacht, aen die vereenichde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

De leere der waerheyt van Godts eeuwighe predestinatie

Match: Partial (No exact match found)

Epistolica disceptatio de fide ivstificante.

Match: Partial (No exact match found)

Vre-reden of Onderwijs tot eendracht.

Match: Partial (No exact match found)

Den vreedsamen christen, of Van de vrede der catholijcke kercke.

Match: Partial (No exact match found)

Korte t'zamensprekinghe, tusschen twee persoonen: in forme van vraghen ende antwoorden.

Match: Partial (No exact match found)

Vant ketter-dooden een cort ende schriftmatich tractaet

Match: Partial (No exact match found)

Een lanteerne des Heeren. Om de Savoysche waskeerse in te stellen, die eertijdts, om Vranckryck te verlichten, ontsteecken is.

Match: Partial (No exact match found)

Declaratio Adolphi Venatoris concionatoris Alcmariani anno 1610. [...] Ordinibus Hollandiæ &Westfrisiæ exhibita

Match: Partial (No exact match found)

Sententia dell'eccelso conseglio di diece. Contra Anzolo Badoer caualier.

Match: Partial (No exact match found)

Beschryvinghe vander Samoyeden landt in Tartarien.

Match: Partial (No exact match found)

Clavse ofte artiicvlen ghetrocken uyt het testament, gemaect door hare majesteyt de coninginne vrou Margriete van Oostenrijck.

Match: Partial (No exact match found)

Declaration dv serenissime roy de la Grand' Bretaigne sur ses actions devers les Estats Generaux des Pais bas vnis touchant le faict de Conradvs Vorstivs

Match: Partial (No exact match found)

Isaaci Casavboni Ad Epistolam illustr. et Reverendiss. Cardinalis Perronii responsio (ged. 9 nov.)

Match: Partial (No exact match found)

Cleynen vvech-wyser, ghestelt tot onder-richtinghe der een-voudighen.

Match: Partial (No exact match found)

Bekentenisse D.D. Conradi Vorstii over sommighe voornaemste hooft-pointen der christelijcker religie

Match: Partial (No exact match found)