Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1612]' returned 117 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Sendt-Brief

Match: Partial (No exact match found)

Reys-praatgen, |tusschen Vrederijck Harmensz ende Warren-aart Gommersz.

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringhe vande uyterlijcke ende innerlijcke religie.

Match: Partial (No exact match found)

Een seer schoon dialogvs vander vvaerheydt, verhalende hoe dat die alomme wordt versteken.

Match: Partial (No exact match found)

Vande kerckelicke ende politiicke macht.

Match: Partial (No exact match found)

Missive tot verantwoordinghe van Georges Brisset heere van Desgrutieres, op de redenen die hem beweecht hebben om hem te begeven tot de gereformeerde religie.

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Pylkoker der dwaesheyt, op het mandaet des paus Adams Hart-wech.

Match: Partial (No exact match found)

Christelijcke aenleydinghe tot vrede ende onderlinge verdraechsaemheyt over de huydensdaechsche verschillen.

Match: Partial (No exact match found)

Sermoen, vvaer in bewesen wort, dat de mensche geensins door de wercken voor God wort gherechtveerdicht.

Match: Partial (No exact match found)

Parasceve, dat is: Voor-bereydinghe [...] tot een vriendelijcke conferentie [...] met [...] Ioannes Piscator.

Match: Partial (No exact match found)

Tegenbericht op D. Vorstii lasterlycke ende ongefondeerde antvvoort.

Match: Partial (No exact match found)

Catalogvs errorum, sive hallucinationum, D. Sibrandi Lvbberti: ex libello ipsius, cui titulum fecit: Declaratio responsionis.

Match: Partial (No exact match found)

Responsvm plenivs ad scripta quædam eristica, non ita pridem à diversis fratribus contra ipsum edita.

Match: Partial (No exact match found)

Crisis Vorstiani responsi.

Match: Partial (No exact match found)

Vanden vrijen-wille teghen Lutherum.

Match: Partial (No exact match found)

Een christalijnen bril, daar door men zien kan van Hollant af, tot in Engelant toe, eenigher oproeriger predicanten bedrijf.

Match: Partial (No exact match found)

Schriftuerlijcke onderwijsinghe, in de leere van de goddelijcke predestinatie.

Match: Partial (No exact match found)

Vier brieven D. Ioannis Calvini, overghezet wt het Latijn in onse tale, inhoudende eenen goeden ende christelicken raet

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet vanden vrijen-wille teghen D. Martinum Lutherum.

Match: Partial (No exact match found)