Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1619, Language: Dutch]' returned 185 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

I. van Oldenbernevelt onthooft den 13. mey

Match: Partial (No exact match found)

D'arminiaensche uytvaert

Match: Partial (No exact match found)

Arminiaensche uytvaert

Match: Partial (No exact match found)

Qverela ecclesiae. Ofte Clachte der kercke.

Match: Partial (No exact match found)

Qverela Ecclesiae. Oft Clachte der Kercke

Match: Partial (No exact match found)

Brief des ambassadeurs van Vranckrijck aen de heeren Staten Generael, den 13 mey, 1619.

Match: Partial (No exact match found)

Bekentenisse van Ioan vā Oldenbarnevelt [...]. VVt ghecomen den xv. aprilis 1619

Match: Partial (No exact match found)

Een Nieuw Liedeken, ter Eeren Sint Ian.

Match: Partial (No exact match found)

[Kopie van een brief van van Oldenbarnevelt]

Match: Partial (No exact match found)

[brief door de advocaat van Oldenbarnevelt ettelijke uren voor zijn terechtstelling geschreven]

Match: Partial (No exact match found)

Plaat van de onthoofding van Oldenbarnevelt

Match: Partial (No exact match found)

Des duyvels |alarm-slagh Caspari Shioppi raets-heer des keysers, teghen alle euangelische C.

Match: Partial (No exact match found)

Niev veldt-gheschrey, van Roomen. Tot bestorminghe der ghereformeerden.

Match: Partial (No exact match found)

Original van een Italiaenschen brief, ghesonden aen den doorluchtichsten hertoch van Venetien, op het houvv'lyck met der zee.

Match: Partial (No exact match found)

Historiale beschrijvinghe der goudtrijcke landen in Chili ende Arauco.

Match: Partial (No exact match found)

Oratie van den hoogh-gheleerden [...] Symon Episcopivs [...] inde Synode Nationael tot Dordrecht [...] den 7. december, ao. 1618

Match: Partial (No exact match found)

Vale houdende verclaringe, in wat voeghen de Sinodvs Nationael tot Dordrecht, den remonstranten afscheyt heeft ghegheven.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Gabriel Bethlemi prince van Transylvanien ghesonden aen den ... grave van Toren in Moravia

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Gabriel Bethlemi prince van Transylvanien ghesonden aen den heere grave van Toren in Moravia

Match: Partial (No exact match found)

Boheemsche |victorien gheschiet in Oostenrijck

Match: Partial (No exact match found)

Oorloghen |van Boheemen

Match: Partial (No exact match found)

Synodus

Match: Partial (No exact match found)

Synodvs

Match: Partial (No exact match found)

Belydenisse des gheloofs

Match: Partial (No exact match found)

Vertoogh, |by de remonstranten gheciteert ende ghedeputeert, op het Synodes Nationnael tot Dordrecht. Affghesonden [...] aen de [...] Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

Oratie Davidis Parei, professoor in de H. theologie tot Heydelbergh, van't Nationael Synodus tot Dordrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Oratie over het Synodi Nationael, gehouden binnen Dordrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Nulliteyten, mishandelinghen, ende onbillijcke proceduren des Nationalen Synodi, ghehouden binnen Dordrecht, anno 1618. 6119[!].

Match: Partial (No exact match found)

Den opvvecker |der oude vermaerde wijt beroemde Bataviers

Match: Partial (No exact match found)

Onbillijcke wreetheyt der Dortsche Synode [...] teghen de remonstranten in de Nederlandtsche Ghe-vnieerde Provincien.

Match: Partial (No exact match found)

Belydenisse des gheloofs

Match: Partial (No exact match found)

Het schilt der verdructer ghemoederen. Dat is: Een voorschrift, hoe sich een yder mensche in teghenspoet, draghen sal.

Match: Partial (No exact match found)