Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1619]' returned 226 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

I. van Oldenbernevelt onthooft den 13. mey

Match: Partial (No exact match found)

D'arminiaensche uytvaert

Match: Partial (No exact match found)

Arminiaensche uytvaert

Match: Partial (No exact match found)

Wtlegginghe van het gebedt ons Heeren Iesv Christi.

Match: Partial (No exact match found)

VVtlegginghe van het ghebedt ons heeren-Iesv Christi.

Match: Partial (No exact match found)

Christelijcke betrachtinghe des lijdens Christi.

Match: Partial (No exact match found)

Het achtste sermoen Henrici BvllingerI. Ghenomen uyt het Huys-boeck, uyt de tweede Decades

Match: Partial (No exact match found)

Klauwe vande beeste, ofte, Blyckelijcke teeckenen des antichrists.

Match: Partial (No exact match found)

Der arminianen troost

Match: Partial (No exact match found)

Ghebedt ofte schriftuerlijcke meditatie ofte overdenckinge over't Vader Onse.

Match: Partial (No exact match found)

Dancksegginghe ende ghebedt.

Match: Partial (No exact match found)

Ghebedt ofte schriftuerlijcke meditatie ofte overdenckinghe over't Vader Onse.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckinghe op de tegenwoordige steert-sterre, ende den loop deser tijden so hier als in ander landen.

Match: Partial (No exact match found)

Die groote practica ofte prognosticatie op het jaer [...] 1619.

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet. MAuritz, by der gratien Gods, prince van Orangien ..

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet.

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet. Mauritz, by der gratien Gods, prince van Orangien ..

Match: Partial (No exact match found)

t'Gerecht van s'Gravenhage

Match: Partial (No exact match found)

'Tsamenspraeck |vanden Duyvel van Gent met de Sot van Mechelen

Match: Partial (No exact match found)