Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1623]' returned 127 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Trouwe landsatens-klacht en hertsgrondighe offer

Match: Partial (No exact match found)

Een schoone Prophecye, Van de Groote weder-oprichtijinghe des Weireldts

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

Copye, |van een missive gheschreven van een remonstrantsch predicant aen zynen vriendt, nopende de schriften Henrici Slatii

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe historie van den ovden mensche.

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe historie van den ovden mensche.

Match: Partial (No exact match found)

Zephaniae vvaerschouvvinge, om te voor-comen den onder-gang Ierusalems.

Match: Partial (No exact match found)

Gvlden tractaet van de avthoriteyt [...] ofte geloofwaerdicheydt der Heyliger Schrifture.

Match: Partial (No exact match found)

Redenen van Marcvs Antonivs de Dominis. Aerts-bisschp van Spalaten, ghegheuen over zijn wedercompste wt Enghelandt naer de H. Roomsche Kercke

Match: Partial (No exact match found)

Notæ seu stricturæ politicæ ad Ivsti Lipsii Epistolam.

Match: Partial (No exact match found)

Request van mr. Hvgo de Groot [...]. Aen syne conincklijcke majesteyt van Franckrijck.

Match: Partial (No exact match found)

VVeder-roepinge ende schvlt-bekentenisse Ioannis Schotleri

Match: Partial (No exact match found)

Vveder-roepinghe ende schult-bekentenisse Iohannis Schotleri

Match: Partial (No exact match found)

VVeder-roepinge ende schvlt-bekentenisse Ioannis Schotleri

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

Korte aen-merckinghe op het ootmoedigh vertooch ende versoeck der remonstrantsche predikanten.

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

De leere der synoden van Dordrecht ende Alez ghestelt op de proeve van de practijcque.

Match: Partial (No exact match found)