Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1625]' returned 95 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Geuse Vesper of siecken-troost voor de vierentwintigh. Op de wijse: Brande Partinice

Match: Partial (No exact match found)

Op d'afbeelding van Joan van Oldenbarnevelt

Match: Partial (No exact match found)

Op d'afbeelding van Joan van Oldenbarnevelt

Match: Partial (No exact match found)

Op d'afbeelding van Joan van Oldenbarnevelt

Match: Partial (No exact match found)

Krachteloose paepenblixem, toegeeygent Lamotius en Wallaeus, biechtvaders van Heer Johan van Oldenbarnevelt

Match: Partial (No exact match found)

Redvction Veritable de la ville De Breda, et de son chasteav

Match: Partial (No exact match found)

Articles demandez par le gouverneur &la garnison de Breda

Match: Partial (No exact match found)

De wachter brengende tijdinge vande nacht, dat is, van het overgaen van Breda.

Match: Partial (No exact match found)

De wachter, brengende tijdinge vande nacht, dat is, Van het overgaen van Breda, met eenen heylsamen raet, wat daer over te doen staet

Match: Partial (No exact match found)

Historisch verhael, ofte beschrijvinghe van de belegeringe der stadt Breda

Match: Partial (No exact match found)

Historia beati vere(que) christiani obitus [...] principis Mavritii Nassovii.

Match: Partial (No exact match found)

Christelicher Abscheid ... des ... Printzen Moritzen von Nassaw, Printzen von Vranien, ... An Tag gegeben durch Johann Bogerman

Match: Partial (No exact match found)

Claegh-gedicht, over den doot vanden alder-doorluchtighsten prince van Orangien, Mavrits van Nassov.

Match: Partial (No exact match found)

Harangve fvnebre faite a la memoire du [...] prince Mavrice de Nassav.

Match: Partial (No exact match found)

Carmen fvnebre in obitum [...] Mavricii principis ac domini Avrantiæ.

Match: Partial (No exact match found)

Ad illustrissimum principem Fredericvm Henricvm [...] gratulatio panegyrica.

Match: Partial (No exact match found)

Palamedes oft Vermoorde onnooselheyd. Treur-spel.

Match: Partial (No exact match found)

Palamedes oft Vermoorde onnooselheyd. Treur-spel.

Match: Partial (No exact match found)

Den gereformeerden |Momus aen I.V. Vondelen op zijnen Palamedes

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe-iaer gheschenck, ver-eert aen alle remonstrants-gesinde.

Match: Partial (No exact match found)

Silvere vergulde naelde bequaem om af te lichten de vliesen van de oogen der Hollantsche regenten.

Match: Partial (No exact match found)

Den Neder-landtschen vvaer-segger.

Match: Partial (No exact match found)

The Dvtch svrvay

Match: Partial (No exact match found)

De tweede wachter, brenghende tijdinghe vande nacht, dat is, van het overgaen vande Bahia.

Match: Partial (No exact match found)

De tweede wachter, brenghende tijdinghe vande nacht, dat is, van het overgaen vande Bahia, met eenen heylsamen raedt, wat daer over te doen staet

Match: Partial (No exact match found)

De derde wachter, brengende tydinge vande nacht, dat is vande verstroyinge van onse vlote voor Duyn-kercken.

Match: Partial (No exact match found)

Predikatie, vervatende de belydenisse der ware christelike gereformeerde religie.

Match: Partial (No exact match found)

Amos, ofte De siender Israëls, ontdeckende de ghelegentheyt van het gereformeert drouvich christen-wesen al de weerelt door.

Match: Partial (No exact match found)

Vox Dei. Of de stemme des Heeren: avoyerende 'tghene dat Vox populi [...] uytgeroepen ende gesproken hadde.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie oft verantwoordinge voor de predicatie van D. Iohannes Dovcher.

Match: Partial (No exact match found)

Den Italiaenschen vvaer-seggher, dat is een prognosticatie, op het iaer ons Heeren 1625.

Match: Partial (No exact match found)

Belgiaes trovbles and trivmphs

Match: Partial (No exact match found)

Het christelijck overlijden van den [...] prince Mavritivs van Nassav.

Match: Partial (No exact match found)

Het christelijck overlijden van den [...] prince, Mavritivs van Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Het christelijck overlijden van den [...] prince Mavritivs van Nassav.

Match: Partial (No exact match found)

De groote prophecye van Postellion.

Match: Partial (No exact match found)

De groote prophecye van Postellion.

Match: Partial (No exact match found)

Ordinantie ons heeren des conincx

Match: Partial (No exact match found)

Ordonnantie ons Heeren des Conincx

Match: Partial (No exact match found)

Den vervaerlijcken Oost-indischen eclipsis vertoont aende Vereenichde Provincien door de participanten van d'Oost-indische Compagnie.

Match: Partial (No exact match found)

Spieghel der Broeders van de roose kruysse.

Match: Partial (No exact match found)

Prodromus Evangelii aeterni, seu, Chilias sancta

Match: Partial (No exact match found)

Raegh-besem seer bequaem om sommige mennonijtsche schuren te reynigen vande onnutte spinnewebbens.

Match: Partial (No exact match found)