Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1630]' returned 158 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Medallie, voor de Remonstrante inquisiteurs in onsen thuyn.

Match: Partial (No exact match found)

Three severall treatises concerning the truce at this present propounded

Match: Partial (No exact match found)

Scrupel vber das Lutherisch Jubel Jahr

Match: Partial (No exact match found)

Rechtmeszige defension der Statt Hamburgk

Match: Partial (No exact match found)

Pronosticatie[!] off bysondere uytlegginghe vande vier son ende maen eclipsen, die dit loopende iaer 1630. sullen geschieden.

Match: Partial (No exact match found)

Vol-maeckte lavvver-crans, over het zegen-rijcke iaer van XVIC. negen en tvvintich.

Match: Partial (No exact match found)

Sendt-brief aen die van Perv.

Match: Partial (No exact match found)

Wonderlijck |verhael van het leven en gevoelen van Jan Symensz. Torentius

Match: Partial (No exact match found)

Bazvyne over Heynderick Frederick schrickelick en' lieffelick, prince van Oraingen.

Match: Partial (No exact match found)

Een scherpe spore tot ghebedt, danckbaerheyt ende boetveerdicheyt: voorghestelt in vijf stichtelijcke predicatien.

Match: Partial (No exact match found)

De ghecommitteerde vande ... Staten Generael enz

Match: Partial (No exact match found)

De Hollandsche groet aen den prinsse van Oranien over de zeghe vanden iaere MDCXXIX.

Match: Partial (No exact match found)

Discovrs op ende teghen de conscientievse bedenckinghen, ofmen in goede conscientie trefves met Spaengien maken mach.

Match: Partial (No exact match found)

Discovrs, op ende teghen de conscientieuse bedenckingen, ofmen in goede conscientie, trefves met Spaengien maken mach.

Match: Partial (No exact match found)

Waerschouwinghe over den treves met den coninck van Spaengien.

Match: Partial (No exact match found)

Vvaerschouwinge over den treves met den koningh van Spaignien.

Match: Partial (No exact match found)

Klaer-bericht ofte aenvvysinge. Hoe ende op wat wijse, de tegenwoordige dierte der granen sal konnen geremedieert werden.

Match: Partial (No exact match found)

Klaer-bericht ofte aenwysinge. Hoe ende op wat wijse, de tegenwoordige dierte der granen sal konnen geremedieert werden.

Match: Partial (No exact match found)