Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1647]' returned 288 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Geest vande coningin Elisabeth, uyt den grave opgeweckt, door toover-veersen van haren laster-dichter ..

Match: Partial (No exact match found)

Stiers wreetheyd, gepleegt aan meester en vrouw, en wonderlijk bestiert tot verlossing' hunnes kinds, geschiet tot Sardam

Match: Partial (No exact match found)

Harangue de mons. le comte de la Roche Servient [...] faite à la Haye en l'assemblée de mess. les Estats Generaux

Match: Partial (No exact match found)

Harangue de mons. le comte de la Roche Servient [...] faite à la Haye en l'assemblée des mess. les Estats Generaux

Match: Partial (No exact match found)

Propositie, van sijn excellentie den grave Servient [...]. Gedaen inde vergaderinge van de [...] Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Autentique copie vande propositie, gedaen door zijn excellentie den heere grave Servient [...]. Inde vergaderingh van de [...] Staten Generael, op den 14 januarij 1647

Match: Partial (No exact match found)

Copye eens sekeren brief, geschreven vande armee [...] aen het Parlement, ende de stadt London.

Match: Partial (No exact match found)

Copye van den generael Fairfacx missive, geschreven aen den oratevr van't parlement. In dato Cambridge, den 16. iuny, 1647

Match: Partial (No exact match found)

Eenighe Verklaringen Weghen het Parlement van Engelandt en Schotlandt

Match: Partial (No exact match found)

Courante uyt Italien ende Duytschlant, &c. 1647. N˚. 48

Match: Partial (No exact match found)

Il Sincero

Match: Partial (No exact match found)

Manifest van 't seer ghetrouwe volck, van Napels

Match: Partial (No exact match found)

Manifest van 't seer ghetrouwe volck van Napels

Match: Partial (No exact match found)

Advis |du gazetier de Cologne, a celvy de Paris.

Match: Partial (No exact match found)

Response des peuples de Flandre av donneur d'advis fran,cois

Match: Partial (No exact match found)

Zeedich Ondersoeck van de Macht der Princen ende des Volcks

Match: Partial (No exact match found)