Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1650]' returned 476 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Der goden vasten-avondt recht-maal, over het vinckjen in de kouw

Match: Partial (No exact match found)

Uytschryving van eenen Dank- Vast- en Bedendagh

Match: Partial (No exact match found)

Bickerse Beroerten, ofte Hollantschen Eclipsis, tegen den Helderen Dageraedt der Provintie van Hollandt.

Match: Partial (No exact match found)

Bril, van den Brabantschen protestmaecker, tegen het Mvyders-spoockje

Match: Partial (No exact match found)

Protest van den Brabander, aen de lesers van't Hollands praatje

Match: Partial (No exact match found)

Aan den makers van de Bickers Beroerte en Oogen-Salve

Match: Partial (No exact match found)

Onderrichtinge [...] aengaende de vrymoedige aensprake aen [...] de heer prince van Oraengien.

Match: Partial (No exact match found)

Op d'oproericheit van den godtloosen Zeeuw, Maximiliaen Teeling

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Doot |ende hemelsche verheerliicking van Wilhelm. Prince van Orangjen.

Match: Partial (No exact match found)

Lijk-toorts en geboorte-zang', voor d'overleede hoogheit. Willem, prinsze van Oranje, &c. en deszelfs enige zoon.

Match: Partial (No exact match found)

Op de nieuw-geboren fenix van Oraengie, in stede des overleden vorsts, den prince VVilhelmvs. Verresen den 14. November, 1650

Match: Partial (No exact match found)

Herstelling van de EE. heeren Bikkers, burgermeesteren der stadt Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Op de doot van sijne hoogheyt prins VVillem van Oranjen, ende de geboorte van den iongen prins. Sonnet

Match: Partial (No exact match found)

Vaersen, Op Prins Willems doot

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Rou-Tranen

Match: Partial (No exact match found)

Byschrift op d'afbeeldinge van den heere Andries Bicker, heere van Engeleburgh, raet en out burgemeester t'Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Herstelling van de e e. heeren Bikkers, burgermeesteren der stadt Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

By-naamen der Blokhuyzen van Amstelredam

Match: Partial (No exact match found)

Aen de blokhuizen van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Bikkers grillen drost van Muyden, den 30. iuly

Match: Partial (No exact match found)

't Muyder |spoockje. Ontdeckt aen haren drost den heer Geerard Bicker

Match: Partial (No exact match found)

Bikkers grillen drost van Muyden, den 30 iulij

Match: Partial (No exact match found)

Borgemeester |Bickers laurecrans of victorywaghen

Match: Partial (No exact match found)

't Muyder- |spoockje, ontdeckt aen haren drost, den heere Gerard Bicker

Match: Partial (No exact match found)

[Het swarte pot-loot

Match: Partial (No exact match found)

Het swarte pot-loot

Match: Partial (No exact match found)

Het swarte pot-loot

Match: Partial (No exact match found)