Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1651, Language: Dutch]' returned 144 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Extract uyttet jvstitie-boeck der stadt Amstelredam.

Match: Partial (No exact match found)

Waerschouwinge

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams nievwe-iaer, ofte Gheluck-wenschinghe van eenen landt-man tot Taemen, aen sijnen landt-heer tot Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Predicatie, te samen ghestelt, ter occasie van de H. doop, bedient aan den eerst-geborenen sone, van [...] prins Wilhelm.

Match: Partial (No exact match found)

De ridderschap, edelen ende steden van Hollandt ende West-Vrieslandt ...

Match: Partial (No exact match found)

Grondigh bericht, nopende den interest van desen staet, vermidts de doodt van sijn hoogheyt, met het noodtsaeckelijcke redres van dien.

Match: Partial (No exact match found)

Lecker banquet ofte een vrolijck nieuwe-jaers gheschenck tot een vrede wensch.

Match: Partial (No exact match found)

Vertoogh, over den toestant der West-indische Compagnie.

Match: Partial (No exact match found)

Waerachtig ende noodigh bericht

Match: Partial (No exact match found)

Missive, van de Veertigh Raden ende Vroetschappen der Stad Delft

Match: Partial (No exact match found)

Waerachtig ende noodigh bericht

Match: Partial (No exact match found)

Hollands dankbaarheyd; op den dank-dagh, den 13en van herfstmaand, 1651.

Match: Partial (No exact match found)

Naerdere vnie, der samentlijcke bontgenooten der Vereenichde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Danck-predicatie, uyt den CXXII. psalm.

Match: Partial (No exact match found)

Danck-predicatie. Wt den CXXII. psalm.

Match: Partial (No exact match found)

Anvanck vande Groote Vergaderinge der Vereenichde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Waerachtig ende noodigh bericht

Match: Partial (No exact match found)

Provinciale amnestie. De ridderschap, edelen ende steden van Hollant ...

Match: Partial (No exact match found)

Alsoo inden beginne vanden jare 1650 ...

Match: Partial (No exact match found)

DE Raden van Hollandt ...

Match: Partial (No exact match found)

Provinciale amnestie. De ridderschap, edelen ende steden van Hollant ...

Match: Partial (No exact match found)

Sententie by den Hove van Vtrecht ghearresteert jegens Adriaen Ram

Match: Partial (No exact match found)

Sententien by den Hove van Vtrecht ghearresteert jegens Peter Otten

Match: Partial (No exact match found)