Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1660]' returned 292 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Klucht van de koeckvreyer

Match: Partial (No exact match found)

Numero XLII.

Match: Partial (No exact match found)

Waarschouwing voor de Misselijke Misse

Match: Partial (No exact match found)

Het erfdeel Jakobs ontdeckt, na zijn wederkeer uit Egipten.

Match: Partial (No exact match found)

Korte verantwoordinge voor Godt ende alle de werelt, tegen de laster-tongen sommiger menschen die 't minst betaemt.

Match: Partial (No exact match found)

A monsievr le comte de Nogent.

Match: Partial (No exact match found)

Oratio habita in consessu Ordinum Generalium [...] die 4/14. aprilis anno 1660.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den tegenwoordigen koningh van Sweden, aen de H. Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Schryvens van de heeren ambassadeurs in Denemarcken, aengaende den toestant van den vrede tusschen Denemarcken en Sweden.

Match: Partial (No exact match found)

Nassous bedryf, of Heerlycke daden. Bedreven sedert het jaar 1567. tot den jare 1646.

Match: Partial (No exact match found)

Reglement, op de politijcque reformatie inde Meyerije van 'sHertogen-bosch

Match: Partial (No exact match found)

Bijde Niuwe Tüdinge van Denemarcken

Match: Partial (No exact match found)

Sommier verhael, van sekere Amerikaensche voyagie, gedaen door den ridder Balthasar Gerbier, baron Douuily

Match: Partial (No exact match found)

Continuatie van klaghte van den ambassadeur van Vranckryck.

Match: Partial (No exact match found)

Bedroeft schryvens ende klagens uyt Munster, wegens d'heeren Statische mediatores.

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet |van elucidatie of nader verklaringe van't tractaet van Elbingh

Match: Partial (No exact match found)

Toestant van saecken binnen de stadt Munster in Westphaelen.

Match: Partial (No exact match found)

Nieuw Deensch piquet-spel.

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den heer gedeputeerde Van der Honaert, belangende d'affaires van Pruyssen. Anno 1660

Match: Partial (No exact match found)

Klachte wegens den minister vande croon Poolen, versoeckende remedie en bystant tegens de geallieerde, aen haer hog. mog.

Match: Partial (No exact match found)

Onverwachte Val van Carolus Gustavus, Der Sweeden. Gotten en Wenden Coningh

Match: Partial (No exact match found)