Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1665, Place: Amsterdam]' returned 22 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Journael, ofte dagh-register, over de reyse, gedaen door [...] M.A. de Ruyter, in de West-Indien.

Match: Partial (No exact match found)

Journael, ofte dagh-register, over de reyse, gedaen door [...] M.A. de Ruyter. In de West-Indies.

Match: Partial (No exact match found)

Hollandsche oprechtigheid tegen de Engelse redenloose onrechtveerdigheid

Match: Partial (No exact match found)

Hollandse oprechtigheid. Tegen der Engelse redenloose onrechtveerdigheid

Match: Partial (No exact match found)

Antwoort op de soo genaemde Vrede-basuyn, van Jakob Pietersz. vande Coog

Match: Partial (No exact match found)

Eenige seer aenmerckelijcke ende wonderlijcke voorseggingen van het gene geopenbaert, en vertoont is aen Nicolaes Renselaer.

Match: Partial (No exact match found)

Vrye politijke stellingen, en consideratien van staat.

Match: Partial (No exact match found)

Vrye politijke stellingen, en consideratien van staat.

Match: Partial (No exact match found)

Vrye Politijke Stellingen, En Consideratien van Staat, Gedaen na der ware Christenen Even gelijke vryheits gronden; strekkende tot een rechtschape, en ware verbeeteringh van Staat, en Kerk ...

Match: Partial (No exact match found)