Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1665]' returned 286 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Engelschen Waerschouw

Match: Partial (No exact match found)

Politycke prognosticatie getrocken uyt seeckere brief van sijn cheurvorstelijcke doorluchtigheyt van Brandenburgh, geschreven den 8. July 1659

Match: Partial (No exact match found)

De wakende leeuw

Match: Partial (No exact match found)

Derde deel vervolgh-troef grooten troef, tusschen Engelandt en Hollandt

Match: Partial (No exact match found)

Derde deel vervolgh-troef grooten troef, tusschen Engelandt en Hollandt

Match: Partial (No exact match found)

Vierde deel vervolg-troef grooten troef, tusschen Engelandt en Hollandt

Match: Partial (No exact match found)

Vierde deel vervolgh-troef grooten troef, tusschen Engelandt en Hollandt

Match: Partial (No exact match found)

Vyfde deel vervolgh-troef grooten troef, tusschen Engelandt en Hollandt

Match: Partial (No exact match found)

Vijfde deel vervolgh-troef grooten troef, tusschen Engelandt en Hollandt

Match: Partial (No exact match found)

Oratie van den heer cancelier Heyt, gedaen in beyde de Huysen des Parlaments, in Engelant.

Match: Partial (No exact match found)

Journael, ofte dagh-register, over de reyse, gedaen door [...] M.A. de Ruyter, in de West-Indien.

Match: Partial (No exact match found)

Journael, ofte dagh-register, over de reyse, gedaen door [...] M.A. de Ruyter, in de West-Indies.

Match: Partial (No exact match found)

Journael, ofte dagh-register, over de reyse, gedaen door [...] M.A. de Ruyter. In de West-Indies.

Match: Partial (No exact match found)

Journael, gehouden op de reyse naer Guinea, onder het beleyt van de heer de Ruyter, 'tsedert het vertreck van Cadix, den 5. october 1664

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een brief, van den 19. Zugusti 1665. uyt Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Brief van de heer vice-admirael de Ruyter, aen de ho: mog. heeren Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle matroosen

Match: Partial (No exact match found)

Schrickelicke vertooninge van den staet-suchtigen duyvel.

Match: Partial (No exact match found)

Schrickelicke vertooninge van den staet-suchtigen duyvel.

Match: Partial (No exact match found)