Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1667]' returned 195 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Memoriael van den heere keyserlijcke raedt ende extraordinaris afgesante Friquet, raeckende de neutraliteyt op d'Elve

Match: Partial (No exact match found)

Verbael overgelevert by den lieut: colon: Copes [...] gesonden, als commissaris aen [...] den heere bisschop van Munster

Match: Partial (No exact match found)

Fransman Hollander

Match: Partial (No exact match found)

Den Vlaamsen |boer. Den Brugsen stedeling. En den Hollandschen vrager. Zijnde een t'zamenspraak tusschen drie personen.

Match: Partial (No exact match found)

Tria scripta exhibita in Comitiis Ratisbonensibus. anno 1667

Match: Partial (No exact match found)

Lettre du roy de France à la reyne de Spaigne touchant le Pais Bas.

Match: Partial (No exact match found)

Declaratie jegens het intrecken van 't Fransche Leger in de Spaensche Nederlanden, tot Brussel gepubliceert

Match: Partial (No exact match found)

Samenspraak over de rechten der aller-christelijkste koningin van Vrankryk.

Match: Partial (No exact match found)

Nullité de la renunciation par la reyne de France. A leurs successions

Match: Partial (No exact match found)

Missive van de heer Cornelis de Witt [...] gheschreven in't schip de Seven Provincien den 13. iuly 1667

Match: Partial (No exact match found)

Brieven, van den heer Cornelis de Witt, gedeputeerde en gevolmachtigde van de [...] Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Derde en naerder missive van den heer Cornelis de Witt [...]. Geschreven in't schip d'Agata den 23 junii 1667

Match: Partial (No exact match found)

Extract, uyt een missive van de heer de With, geschreven in de Royael Charles voor Chattan den 22. Iuny 1667

Match: Partial (No exact match found)

De rivier van Londen

Match: Partial (No exact match found)

Oprechte copye, enz

Match: Partial (No exact match found)

Laurus illustrissimorum serenissimi suecorum regis ad pacis bredanae foedera legatorum

Match: Partial (No exact match found)

Vertoning van de rechten der christelijkste koningin, op verscheide staten van de Spaansche monarchien.

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling van't versterf-recht.

Match: Partial (No exact match found)

Angelvs pacis ad amicos pacis

Match: Partial (No exact match found)

Deo gloria! Mundo pax!

Match: Partial (No exact match found)

Bellone aen bant, of Vrede, tusschen Karel de II. [...] en de [...] Staeten der Vereenigde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Zeege-juiging, ernst-betuiging, en dankb're-buiging, over Hollands helden-daad, Neêrlands beter-staat, ende vervulde vrede-maat.

Match: Partial (No exact match found)

Friedens-Tractat zwischen dem... Carln II, Könige von Gross-Brittannien... und den ... General Staaten der Vereinigten Niderlande...

Match: Partial (No exact match found)

Zeegevier der vrye Nederlanden op den Teems.

Match: Partial (No exact match found)

Dordrechts wellekomst aan haaren borgemeester, den heldhaftigen ... mr. Kornelis de Wit ...

Match: Partial (No exact match found)

Zeegevier der vrye Nederlanden op den Teems

Match: Partial (No exact match found)