Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1671]' returned 76 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Not in Knuttel, Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Anthoniette Bourignon ontdeckt, ende haeren geest geopenbaert uyt haere vruchten, den geest Godts niet te zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Concept-verbod, of Reeden-spraeck; tegens alle peck swarte kleedren.

Match: Partial (No exact match found)

Een geklanck des allarms, geblaesen binnen de landtpaelen van't geestelijck Egypten; 'twelck gehoort sal worden in Babylon.

Match: Partial (No exact match found)

Heylzamen raad tot christelyke vrede.

Match: Partial (No exact match found)

Op het verbranden van het nieuwe Omlander Reglement

Match: Partial (No exact match found)

Openingh ofte bekentmaking, van de suyverheyt van de gevoelens in de leere en't geloove.

Match: Partial (No exact match found)

Kort en oprecht verhael van het danssen, kussen, en omhelsen van m.r Jean de Labadie.

Match: Partial (No exact match found)

Getuygenis |en verklaringe van eenighe predikanten uyt Schotlant [...] tegen de opinien en practijcken van m.r Jean de Labadie.

Match: Partial (No exact match found)

Appendix van de voorgaende Deductie en Ampliatie, besloten met een recueil van klachten en proceduren.

Match: Partial (No exact match found)

Epistola ad amicum, continens censuram. Libri cui titulus: Tractatus theologico-politicus.

Match: Partial (No exact match found)

De schijndeugd en huichelrij der Franse burgerinnen.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt het register der resolutien van de [...] Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Copie

Match: Partial (No exact match found)

Project, om vyftich duysent man en meer in wapenen te brengen [...] sonder eenige lasten vande Generaliteyt.

Match: Partial (No exact match found)

Project, om vyftich dusent man en meer in wapenen te brengen [...] sonder eenige lasten vande Generaliteyt.

Match: Partial (No exact match found)

Regulen om alle de quotes van de seven Vereenighde Provincien te vinden

Match: Partial (No exact match found)

Veridicus Gallicus

Match: Partial (No exact match found)

Declaratie, over de saeken van Lotheringen, voor alle de christen vorsten

Match: Partial (No exact match found)

Der Herren General Staaten An Den König in Franckreich

Match: Partial (No exact match found)

Proposition faite par monsieur le commandeur de Germonville, ministre de France, a mr. le grand maistre d'hostel de l'empereur.

Match: Partial (No exact match found)

Arrests |du roy de France

Match: Partial (No exact match found)

Lyste |van d'aentocht der Franse volckeren na Duynkercken

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den secretaris Frederiko Valckenier, geschreven aen haer hoogh mog. tot Madrid den 2 september 1671

Match: Partial (No exact match found)

Arrests |du roy de France

Match: Partial (No exact match found)

Den oprechten onvervalschten Italiaenschen waer-segger, ofte een orginele pronosticatie[!] op't iaer 1671.

Match: Partial (No exact match found)

A short and true account of the material passages in the late war between the English and Dutch

Match: Partial (No exact match found)