Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1672, Language: Dutch]' returned 798 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

[Rekest van de schutterij van Haarlem aan de burgemeesters van de stad]

Match: Partial (No exact match found)

Deductie ofte waerachtigh verhael, hoe de saecke sich tot Rhynberck heeft toe-gedragen.

Match: Partial (No exact match found)

Brieven en advysen.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van d'heer capiteyn Bartholomæus Toutlemonde, geschreven aen mijn[!] huys-vrouw, rakende 't overgaen van Rhynberck

Match: Partial (No exact match found)

Stucken, bewysen ende berichtingen, dienende voor verdere bylagen, ende als een tweede deel van de Remonstrantie.

Match: Partial (No exact match found)

De gout-myn van Vranckryck, voor de staten en standen van't Roomsche keiserryck geopent en gestopt.

Match: Partial (No exact match found)

Trouloosheyt |der Engelsche, van eenige jaren herwaerts aengewesen.

Match: Partial (No exact match found)

Een ootmoedige smeeckinge tot Godt almachtigh, over den droevigen toestandt van ons lieve vaderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan alle voorstanders der vryheit van de Verenigde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Aenspraeck tot het gedreygde Nederlant

Match: Partial (No exact match found)

Trouloosheyt |der Engelsche, van eenige jaren herwaerts aengewesen.

Match: Partial (No exact match found)

Trouloosheyt |der Engelsche, van eenige jaren herwaerts aengewesen.

Match: Partial (No exact match found)

Den origineelen eysch vanden koningh van Vranckryck

Match: Partial (No exact match found)

Eys van den koning van Vranckrijck

Match: Partial (No exact match found)

Eys van den koning van Vranckrijck

Match: Partial (No exact match found)

Missive geschreven uyt Goverwellensluys den 13. iuly 1672

Match: Partial (No exact match found)

Extract notarieel.

Match: Partial (No exact match found)

Missive, van de heer grave van Hornes, geschreven by Goe Jan Verwelle-Sluys, de sevenden julij 1672

Match: Partial (No exact match found)