Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1672, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 52 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Oprechte, wisse, waare poetische prophecy: aangaande rust, en vrêe: wel eer gepropheteert over't * palladium van ✝ Amours-fort; des *.

Match: Partial (No exact match found)

Ronde waerheydt, in t'midden der leugenen.

Match: Partial (No exact match found)

Ronde waerheyt, in't midden der leugenen.

Match: Partial (No exact match found)

Maeghd van Groningen vervattende de oorloog in Nederland in't jaer 1672.

Match: Partial (No exact match found)

'tLof van Orangien, behelsende in kort alle de voornaemste daden van de doorluchtige princen van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Oranje in't hart. Of de gestoorde vryheydt, dubbelt beantwoort

Match: Partial (No exact match found)

Oranje in't hart, of de gestoorde vryheydt, dubbelt beantwoort

Match: Partial (No exact match found)

Beklagh, over den bedroefden toestant in de Nederlandtse Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe Rotterdamsche spiegel voor de malcontenten aldaer.

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlijcke worstelinge, en salige overwinninge van Jacob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlijcke worstelinge, en salige overwinninge van Jacob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlycke worstelinge, en zalige overwinninge van Jacob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jakobs, vervattende de wonderlijke worstelinge, en zalige overwinninge van Jakob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

Beklagh |over Hollants verkeerde wegen

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlijke worstelinge, en salige overwinninge van Jacob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

De laster-kladde der landverraderie op de heeren magistraten uytgeworpen, afgekeert, en neergetreden.

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jakobs, vervattende de wonderlijke worstelinge, en zalige overwinninge van Jakob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

Memoriæ |Johannis et Cornelii de Witte monumentum hocce posuit G.P.C.C

Match: Partial (No exact match found)

Echo's antwoort op de vragen van Cornelis de Wit, ruart van Putten

Match: Partial (No exact match found)

Het geding ofte proces der geesten, van mr. Kornelis en Iohan de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Lucifers blytschap, haast in droefheyt verandert

Match: Partial (No exact match found)

Natuurlijcke echo, uytgegalmt over't eyndt van Cornelis en Jan de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Lettre au sieur Van Beuning, cy-devant ambassadeur des Estats Generaux

Match: Partial (No exact match found)

Natuurlyke echo, uytgegalmt over't eynde van Cornelis en Jan de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Natuurlijke echo, uytgegalmt over't eynde van Cornelis en Jan de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Natuurlijke echo, uytgegalmt over't eyndt van Cornelis en Jan de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Een varsche saus, op de oubacke Engelsche venesoen, in Hollandt opgedischt

Match: Partial (No exact match found)

Oprechte Hollandtse venezoen, met een witte saus, gebacken in den Haagh

Match: Partial (No exact match found)

Hollandts venezoen, verkneedt: ende in een oranjen oven herbakken.

Match: Partial (No exact match found)

Hollants |venesoen, in Engelant gebacken

Match: Partial (No exact match found)

Hollants |venesoen, in Engelant gebacken

Match: Partial (No exact match found)

'tOntdekte vergift, gevonden in de Hollandtse venezoen

Match: Partial (No exact match found)

Hollants venezoen, in Engelandt gebakken

Match: Partial (No exact match found)

Hollantse |venezoen, in Engelant gebacken

Match: Partial (No exact match found)

Hollants |venezoen, in Engelandt gebacken

Match: Partial (No exact match found)

Gedenck Nederlandts nederganck, begonnen in't verschrickelijck schrickel-jaar MDCLXXII.

Match: Partial (No exact match found)

Aen |alle lafhartige capiteyns in't leger voor Woerden

Match: Partial (No exact match found)

D'Oranjen-boom in Hollants tuyn gestelt, ontstelt, herstelt

Match: Partial (No exact match found)

Burgerlijck versoeck aen syn hoogheyt den prince van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

Stock in't hondert, op't burgerlyk versoek.

Match: Partial (No exact match found)