Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1672, Place: Amsterdam]' returned 98 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanspraak aan alle voorstanders der vryheit van de Verenigde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Verhael |van d'erbarmelijcke staet der protestantsche kercken in Vrankrijk

Match: Partial (No exact match found)

Eenige prophetien en revelatien Godts, aengaende de christen werelt in dese eeuw.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige prophetien en revelatien Godts, aengaende de christen werelt in dese eeuw.

Match: Partial (No exact match found)

Wonderlijcke voorsegginge tot Roomen, uyt seker seer oudt boeck, in een kerck uyt-getrocken in't jaer 1510.

Match: Partial (No exact match found)

Een wonderlijcke voorsegginghe tot Romen, uyt seecker seer oudt boeck, in een kerck uyt getrocken in't jaer 1510.

Match: Partial (No exact match found)

Verdediging van de oude Hollantsche regeringh, onder een stadthouder.

Match: Partial (No exact match found)

Hamans galg, of 't vvitte stamhuys in 't swart

Match: Partial (No exact match found)

Groeningen verlaten van de bisschop van Munster, op den 13 23 augusty 1672

Match: Partial (No exact match found)

Missive uyt Groningen den 13/23 july

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt een brief uyt 's Gravenhage

Match: Partial (No exact match found)

Groningen verlaten van de bisschopse, op den 13/23 augusty 1672

Match: Partial (No exact match found)

De belegringh van Groeningen

Match: Partial (No exact match found)

De geest van Ian en Cornelis de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Brief uyt Groeningen, op saturdagh den 13./3. augusty, 1672

Match: Partial (No exact match found)

Vrymoedige aenspraeck, aen sijn hoogheyt de heere prince van Orangien [...] tot waerschouwingh en noodige opmerckingh.

Match: Partial (No exact match found)

Opdracht aen sijn doorluchtige hoogheyt Willem de III.

Match: Partial (No exact match found)

Letzter Wille der verrathenen Vereinigten Staaten.

Match: Partial (No exact match found)

Oorsaecke der ellenden en verderf van land en luyden.

Match: Partial (No exact match found)

Trouwhertige aensprake aen de burgers van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)