Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1672, Place: Hague]' returned 66 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Stucken, bewysen ende berichtingen, dienende voor verdere bylagen, ende als een tweede deel van de Remonstrantie.

Match: Partial (No exact match found)

Een ootmoedige smeeckinge tot Godt almachtigh, over den droevigen toestandt van ons lieve vaderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van de heer raedt-pensionnaris Johan de Witt, noopende de secreete correspondentie-penningen

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van de heer raedt-pensionnaris Johan de Witt, noopende de secrete correspondentie-penningen

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van de heer raedt-pensionnaris Johan de Witt, noopende de secrete correspondentie-penningen

Match: Partial (No exact match found)

Edele groot mogende heeren, sedert mynen laetsten van gisteren geschreven ..

Match: Partial (No exact match found)

Zegen-wensch aen sijn doorluchtige hoogheyt Wilhem de Derde, prince van Orangien, &c

Match: Partial (No exact match found)

'tLof van Orangien, behelsende in kort alle de voornaemste daden van de doorluchtige princen van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlycke worstelinge, en zalige overwinninge van Jacob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jakobs, vervattende de wonderlijke worstelinge, en zalige overwinninge van Jakob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jakobs, vervattende de wonderlijke worstelinge, en zalige overwinninge van Jakob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

Sententie der burgeren van mr Cornelis de Wit [...] ende van mr Jan de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Appendix van 't Catalogus van de boecken van Mr. Jan de Wit

Match: Partial (No exact match found)