Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1673]' returned 429 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Den grooten valschen verkeerder

Match: Partial (No exact match found)

A further iustification of the present war against the United Netherlands. Illustrated with several sculptures.

Match: Partial (No exact match found)

Het parlement van Engelandt, met het sitten, en de macht van het selvige.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de verkopers, en stoel-geesselaers van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Het Parlement van Engelandt, met het sitten, en de macht van het selvige.

Match: Partial (No exact match found)

Artykelen door de Fransche geestelijckheyt voorgestelt, ...

Match: Partial (No exact match found)

Het parlement van Engelandt, met het sitten, en de macht van het selvige.

Match: Partial (No exact match found)

Le denovement des intrigues du temps par la responce au livret intitulé

Match: Partial (No exact match found)

De par le Roy

Match: Partial (No exact match found)

Harangue en forme de panegyrique presentée au Roy

Match: Partial (No exact match found)

Arrest notable contre les banqvovtiers, complices, fauteurs et adherens.

Match: Partial (No exact match found)

Den verstoorden leeuw, of den versienden arent.

Match: Partial (No exact match found)

Den tambour, |in den vrywilligen optocht der Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Nederlandts val en beginsel der herstellingh, ofte weder opreysingh

Match: Partial (No exact match found)

Den tambour, |in den vrywilligen optocht der Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Louis, of verwaende son

Match: Partial (No exact match found)

Ad Gallum Trepidantem, Epigramma

Match: Partial (No exact match found)

De doodelijke na-smaek van de Franse brandewijn, en de levende voor-smaek van 't Orangie-water

Match: Partial (No exact match found)

Op den Alderchristelijcksten Coningh

Match: Partial (No exact match found)

Vervolgh van't Franse Turckye, tweede deel. Inhoudende het werck van Borgondien en Lorainen.

Match: Partial (No exact match found)

De Verjus-saus, voorgestelt aen syne hoogheit, mijn heer, de vorst van Wolffenbuttel.

Match: Partial (No exact match found)

Hollandt aen des koninghs voeten,

Match: Partial (No exact match found)

De ziecke gravin. Bly-spel. Vertonende op't toneel de herberg van Bourgondien.

Match: Partial (No exact match found)

Holland aen des konings voeten.

Match: Partial (No exact match found)

Hollandt aen des koninghs voeten.

Match: Partial (No exact match found)

Appendix van Engelands apél en beroep, aan de communs.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede deel. Engelandts apél en beroep aen en op de gemeente .

Match: Partial (No exact match found)

Derde deel van Engelandts apél en beroep aan en op de gemeente, tegen den koning en desselfs groote geheyme mannen.

Match: Partial (No exact match found)

Considerations politiques au sujet de la guerre presente entre la France &la Holande.

Match: Partial (No exact match found)

Derde deel van Engelandts apél en beroep aan en op de gemeente.

Match: Partial (No exact match found)

Appel de l'Angleterre touchant la secrete cabale ou Assemblée a Withael.

Match: Partial (No exact match found)

'tCabinet der Fransche en Nederlandtsche gesanten, ter Ceulen vergadert op de vrede-handeling.

Match: Partial (No exact match found)

'tCabinet der Fransche en Nederlandsche gesanten, ter Ceulen vergadert op de vrede-handeling.

Match: Partial (No exact match found)

Conclave legatorum Gallicorum &Belgicorum, Coloniæ congregatorum, in negotio pacis Belgicæ.

Match: Partial (No exact match found)

Eerste en tweede propositie der heeren ambassadeurs van sijne konincklijcke majesteyt van Sweeden, aen de [...] Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

The interest of these United Provinces. Being a defence of the Zeelanders choice.

Match: Partial (No exact match found)

d'Onvergelijkkelijke Nederlandtze tongslyper

Match: Partial (No exact match found)

The interest of these United Provinces. Being a defence of the Zeelanders choice.

Match: Partial (No exact match found)

Een klaer vertoogh der raets-plegingen van het Hof van Engelandt.

Match: Partial (No exact match found)

Het tegenwoordige interest der Vereenigde Provincien.

Match: Partial (No exact match found)