Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1673]' returned 429 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Den grooten valschen verkeerder

Match: Partial (No exact match found)

A further iustification of the present war against the United Netherlands. Illustrated with several sculptures.

Match: Partial (No exact match found)

Sauvegarde van syn hoogheyt voor de stadt en borgerye van Tholen ..

Match: Partial (No exact match found)

Epigrammata in Groningam urbem obsessam &desertam

Match: Partial (No exact match found)

Brevis discvrsvs, de revolutionibus hujus anni, ac nominatim de foeliciter soluto Groningæ obsidio [...].

Match: Partial (No exact match found)

Het parlement van Engelandt, met het sitten, en de macht van het selvige.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de verkopers, en stoel-geesselaers van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Het parlement van Engelandt, met het sitten, en de macht van het selvige.

Match: Partial (No exact match found)

Het Parlement van Engelandt, met het sitten, en de macht van het selvige.

Match: Partial (No exact match found)

Artykelen door de Fransche geestelijckheyt voorgestelt, ...

Match: Partial (No exact match found)

De par le Roy

Match: Partial (No exact match found)

Arrest notable contre les banqvovtiers, complices, fauteurs et adherens.

Match: Partial (No exact match found)

Harangue en forme de panegyrique presentée au Roy

Match: Partial (No exact match found)

Le denovement des intrigues du temps par la responce au livret intitulé

Match: Partial (No exact match found)

Den verstoorden leeuw, of den versienden arent.

Match: Partial (No exact match found)

Stok in't hondert, op't burgerlyk verzoek.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen op de Aenspraeck van de commandeur van Gremonville, in de Raedt van State van sijn keyserlycke majesteyt te Wenen gedaen.

Match: Partial (No exact match found)

Remarques sur le Discours du commandeur de Gremonville, fait au conseil d'estat de sa maiesté imperiale.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen op de Aenspraeck van de commandeur van Gremonville in de Raedt van State van syn keyserlycke majesteyt te Wenen gedaen.

Match: Partial (No exact match found)

Maandags relaes

Match: Partial (No exact match found)

Eerste(-negende) maandags |relaes

Match: Partial (No exact match found)

D'ontroerde leeuw, het derde deel. Vervolgende de voornaemste geschiedenissen deses tijts.

Match: Partial (No exact match found)

Omstandigh |verhael van de Fransche rodomontade voor het fort Curassau

Match: Partial (No exact match found)

D'ontroerden leeuw, tweede deel. Vervolgende de voornaamste voorvallen deses tijts.

Match: Partial (No exact match found)

Waerschouwinge

Match: Partial (No exact match found)

Instructie voor den geweldige-generael van't leger

Match: Partial (No exact match found)

Op de afbeeldinge van ... Cornelis Tromp, ...

Match: Partial (No exact match found)

Pertinente afbeeldinge, en naukeurige beschrijvinge van de drie victorieuse zee-slagen, van ... 1673 ...

Match: Partial (No exact match found)

Nederlandts Darde Zeetriomf ... bevochten den XXI van Ooghstmaandt, 1673

Match: Partial (No exact match found)

Sacræ regiæ majestatis Sueciæ D.D. legatorum extraordinariorum propositio prima &secunda, ad [...] Ordines Generales [...].

Match: Partial (No exact match found)

Geluck wenschinge van de Haegsche schutterye aen sijn koninklijcke hoogheyt den heere prince van Orange.

Match: Partial (No exact match found)

Utrechts aanspraak aan Zyn Koninglykke Hoogheid ... de Prince van Oranjen, op zijn intree in de stad Utrecht op den 1673.

Match: Partial (No exact match found)

Gedenck teecknen vande Franse vlucht uyt Vijtrecht

Match: Partial (No exact match found)

Opening der oogen

Match: Partial (No exact match found)

Gedenck Zeichen der Französischen Flucht ausz Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Wyn en olie in de wonden van het onlangs benaude, dog nu verloste Utregt

Match: Partial (No exact match found)