Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1683, Language: Dutch]' returned 48 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Godvruchtige uytspanninge: bestaende in meditatien en voor-bereydingen tot het H. avontmael, lyden en sterven onses Heeren.

Match: Partial (No exact match found)

Formeele protestatie, en uytdrucklijke betuyging, voor de kercke van Nederlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-klachte, over het afsterven van ... D˚ Gerardus Brant de jonge ...

Match: Partial (No exact match found)

De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt.

Match: Partial (No exact match found)

Gedigten op syn hoogheit, toen deselve laetst door Helmont quam rijden.

Match: Partial (No exact match found)

Waarschouwinge

Match: Partial (No exact match found)