Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1689, Place: Hague]' returned 56 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Op het vertrek van ... de Princesse van Oranje naar Engeland

Match: Partial (No exact match found)

Op het vertrek van Hare Koninklyke Hoogheit naar Engelant

Match: Partial (No exact match found)

De geregtigheyt vol moedt, over het vertreck van den Nederlandschen Mars.

Match: Partial (No exact match found)

De regtsinnige policey; of een nauwkeurig vertoog van de magt en pligt der koningen.

Match: Partial (No exact match found)

Advysen uyt Engelandt. In datis den elfden ende vijfthienden maert 1689.

Match: Partial (No exact match found)

De suchtingen van het slaefachtigh Vrankryk, wenschende naer desselfs vryheyt

Match: Partial (No exact match found)