Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1690]' returned 282 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Advysen uyt Namen, van den tweeden, en vierden Julii 1690

Match: Partial (No exact match found)

[Sententie in de zaken van Abram Palm en Jacob Bollaers

Match: Partial (No exact match found)

Lettre que le Roy d'Espagne a escrite au Pape

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den Heere Prince van Waldeck

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den Heere Prince van Waldeck

Match: Partial (No exact match found)

Missive van de Heer Hulft

Match: Partial (No exact match found)

Sententie in de saken van Abraham Palm [...] en Jacob Bollaers

Match: Partial (No exact match found)

Manifest van Vranckryck over het werk van den hertog van Savoyen

Match: Partial (No exact match found)

Missive Raeckende de saecken van Savoyen

Match: Partial (No exact match found)

't Waare interest der christene vorsten

Match: Partial (No exact match found)

De eerste rede, door Demosthenes gedaan tot die van Athene, toepasselijk op den tegenwoordigen tijd en staatszaaken

Match: Partial (No exact match found)

Les motifs de la conversion de Pierre Frotté

Match: Partial (No exact match found)

Factum de l'affaire de monsieur de la Conseillere.

Match: Partial (No exact match found)

Factum de Mr. de La Conseillere demandeur en reparation contre Mr. Jurieu defendeur

Match: Partial (No exact match found)

Verloren kost en arbeyd der jansenisten. Of Een brief aen Carel de Bont.

Match: Partial (No exact match found)

Dat men in de Paepsche leere niet en kan saligh worden

Match: Partial (No exact match found)

Dissertatio theologica altera de generatione Filii, et morte fidelium temporali.

Match: Partial (No exact match found)

Apollo gehoond; door een kreupel dicht, genaamd: Spiegel der goede vrouwen, gerijmd door C.R.

Match: Partial (No exact match found)

Lof-roem-trompet voor de vrouwen.

Match: Partial (No exact match found)

Dagon den politiken afgod verbroken voor de arke des Heeren.

Match: Partial (No exact match found)

Oploop, In den hemel en Apolloos Doodt-bedde ...

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel der goede-vrouwen.

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet Der Privilegien Van De Mans

Match: Partial (No exact match found)

Roem-trompet der vrouwen.

Match: Partial (No exact match found)

Missive van mr. Nicolaes Muys van Holy, advocaet, aen den heer mr. Willem Fabritius

Match: Partial (No exact match found)

Abstersio censurae Hvberianae in nuperas responsiones Iacobi Perizonii ad librum singularem Ulrici Huberi De praetorio.

Match: Partial (No exact match found)

An Answer to the Paper delivered by Mr. Ashton at his Execution to Sir Francis Child: Sheriff of London, ...

Match: Partial (No exact match found)

Vervolgh op het zeedig ondersoeck nae de reedenen van de teegenwoordige ongevallen in Engelandt, &c.

Match: Partial (No exact match found)

Op de regtsvordering van ... Mr. Adriaan Bakker, ... tegen de persoon van Romeijn De Hooge, ...

Match: Partial (No exact match found)

Copy |van een brief geschreven uyt Haerlem aen een vrient van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van de nieuwe tydinge uyt Parnas

Match: Partial (No exact match found)

Het eerste deel van 't leven en bedryf van Archicornutus ab Alto, alias Romein de Hooge. Inhoudende ...

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van de nieuwe tydinge uyt Parnas

Match: Partial (No exact match found)

Het twede deel van 't leven en bedryf van Archicornutus ab Alto, alias Romein de Hooge

Match: Partial (No exact match found)

Het eerste deel van 't leven en bedryf van Archicornutus ab Alto, alias Romein de Hooge, den inhoud daar van is, ...

Match: Partial (No exact match found)

Het twede deel van 't leeven en bedryf van Archicornutus ab Alto, alias Romein de Hooge

Match: Partial (No exact match found)

Copia

Match: Partial (No exact match found)

Lettre du roy de la Grande Brittagne, du 17. janvier 1690

Match: Partial (No exact match found)

Missive van sijn Koninghl. Majesteyt van Groot Brittannien, Dat. 17 Rec. 25 January 1690

Match: Partial (No exact match found)