Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1701]' returned 151 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De historie van de Kentische petitie. Uyt 't Engels vertaalt

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van de ingezetenen van Engeland aan't Lagerhuis.

Match: Partial (No exact match found)

De memorie, andersins legioen, beantwoord van artyckel tot artyckel.

Match: Partial (No exact match found)

De historie van de Kentische petitie.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een edelman uyt de provintie van Kent, in Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Brief, geschreven in Vrankrijk door den grave van Melfordt, aan zyn broeder den grave van Perth.

Match: Partial (No exact match found)

Noytbekende wonderlijke en al-overklimmende prognosticatie en tydwyser.

Match: Partial (No exact match found)

Staatkundige bedenkingen over het gehoudene conclave van't jaar 1700

Match: Partial (No exact match found)

The succession to the crown of England, considered

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Memorie gepresenteert door den heer Stanhope [...] aan den grave d'Avaux

Match: Partial (No exact match found)

Memoire van den Heere Grave d'Avaux, ... aan de Heeren Staten Generaal ... gepresenteert. Hage den 26 July 1701

Match: Partial (No exact match found)

Reflexien op den toestand des tijds

Match: Partial (No exact match found)

Memoire de Mr. le comte d'Avaux [..] presenté à messieurs les Etats Généraux [...]. A la Haye le 26. de juillet 1701

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Memoire presenté par Mr. Stanhope [...] à Mr. le comte d'Avaux

Match: Partial (No exact match found)

Memoire de Mr. le comte d'Avaux, presenté à messieurs les Etats Généraux [...]. A la Haye le 5. mars 1701

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van sijn alderchristelykste majesteit gepresenteerd door de heer de grave d'Avaux [...] aan de heeren Staten Generaal [...]. Den 16 february 1701

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van sijn alderchristelykste majesteit gepresenteerd door de heer de grave d'Avaux [...] aen de heeren Staten Generaal [...]. Den 16 february 1701

Match: Partial (No exact match found)

Het vorstelijk lanterlu-spel

Match: Partial (No exact match found)

A full account of the proceedings in relation to Capt. Kidd

Match: Partial (No exact match found)

Het Parlement van Engelandt, met het sitten, en de macht van het selvige.

Match: Partial (No exact match found)

A Letter from Some Electors, to One of their Representatives in Parliament

Match: Partial (No exact match found)

A Letter to a Member of the late Parliament

Match: Partial (No exact match found)

London, November 11, 1701

Match: Partial (No exact match found)

L'alarme au quartier des charlatans

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den koning van Poolen.

Match: Partial (No exact match found)

Lykrede, over de dood van [...] Hermannus van Halen [...] professor in de academie en herder in de kerke van Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Plichtschuldige rouklagt, op het smertelik verlies van [...] Herman van Halen, hoog leeraar der godsgeleerdheid.

Match: Partial (No exact match found)

Rouw-klagt over het afsterven van den eerwaarden [...] David Flud van Giffen.

Match: Partial (No exact match found)

Sinceritatis speculum contra improborum amnestiam.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Anthony Sergeant, aan Henricus Brink [...] over de Ontdekking van de gevoelens van Willem Deurhoff

Match: Partial (No exact match found)

Circuliere of kreytz-brief, aan alle de respective kerken-raden en classen van Noordt-Holland, in een kerkelike twist-zake.

Match: Partial (No exact match found)

Copie |uyt de sententie van mevrouw Sophia Noortwyk

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van de bekeeringe van Francois de Chalus, tot de gereformeerde religie.

Match: Partial (No exact match found)

War-net der papisten.

Match: Partial (No exact match found)

Brief, aan den hooggeleerden [...] Joannes Vollenhove.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoort aan den edelen en vernuftigen heer Lukas Rotgans, op zynen brief, in de tale van Parnas geschreven.

Match: Partial (No exact match found)

Contentio literaria cum Alexandro Arnoldo Pagenstecher [...] de auctore auctoribusve authenticarum.

Match: Partial (No exact match found)

Waarschouwinge

Match: Partial (No exact match found)

Opkomst, magt en heerlykheyt van het Oostindisch-huys der stadt Rotterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Verwelkoming Als

Match: Partial (No exact match found)

De toverlantaaren.

Match: Partial (No exact match found)

Esopus in Europa.

Match: Partial (No exact match found)

Esopus in Europa.

Match: Partial (No exact match found)

Het geschil, tusschen de Fransche haan, en Lombaardsche hennen, beslegt door Jupiter.

Match: Partial (No exact match found)

Hansop op de koord.

Match: Partial (No exact match found)

Hikhakken van den tel.

Match: Partial (No exact match found)

De bezwoorene schim.

Match: Partial (No exact match found)

De Italiaansche vos in het geallieerde tuighuis.

Match: Partial (No exact match found)

Rouwklagt van de Fransche Apollo over de verdorde distelbloem.

Match: Partial (No exact match found)

Twist tusschen de Spaansche ginet, en Fransche mazet.

Match: Partial (No exact match found)