Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1702, Place: Rotterdam]' returned 17 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lyk-reden uitgesproken ter gelegentheit het droevig overlijden van [...] Willem de III.

Match: Partial (No exact match found)

Treur-digt |op de dood van den alderdoorlugtigsten vorst Willem de Derde

Match: Partial (No exact match found)

Het hof van Hanover en de gewaande prins van Wales tegen een gestelt.

Match: Partial (No exact match found)

Invallende gedagten, over den staat onses vaderlands.

Match: Partial (No exact match found)

De dood en begravinge van den godvrugtigen koning David [...] nader overgebragt op [...] Willem de Derde.

Match: Partial (No exact match found)

De bazuine Gods, na het bevel zyner propheten aan den mond genomen, op de dood van William de III.

Match: Partial (No exact match found)

De zeekerheid vander vorsten dood [...] toegepast, op de alderbeklaagelijkste dood, en begravinge van [...] Willem de III.

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-reden over't afsterven van den overleden koning Willem de III.

Match: Partial (No exact match found)

Judaas kroon afgevallen, of Lykpredikaatsie [...] ter gelegentheit van het [...] afsterven van [...] Wilhem den III.

Match: Partial (No exact match found)