Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1702]' returned 331 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Op de doot van William de derden ...

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-reden uitgesproken ter gelegentheit het droevig overlijden van [...] Willem de III.

Match: Partial (No exact match found)

Het allerchristelykste Europe in Rou over ... Willem den Derden

Match: Partial (No exact match found)

Carmen funebre in tristem &inopinatum obitum [...] Wilhelmi III.

Match: Partial (No exact match found)

Lijktranen, op het ontijdig afsterven van sijn majesteit Wilhem de III.

Match: Partial (No exact match found)

Zions herten-leet, treurig uit-geboesemt ter gelegentheyt van de ... dood, van ... Wiljam de Derde, ...

Match: Partial (No exact match found)

Lijkzang, ter glorieuser gedachtenisse van zijne Britannissche majesteit Wilhem de III.

Match: Partial (No exact match found)

Funus Augustum Gulielmi III ...

Match: Partial (No exact match found)

Ter eeuwige gedagtenisse van ... Willem den Derden ....

Match: Partial (No exact match found)

Ter lijkstacie van zyne Gezaligde Majesteyt van Groot Brittanje

Match: Partial (No exact match found)

Op het ontydig en beklaaglijk overlyden van ... Willem de III, koning van Engelant ... Overleden 19. van Lentemaand 1702

Match: Partial (No exact match found)

Rouw klaght over de doodt van den ... Kooningh William ...

Match: Partial (No exact match found)

Den Brit en Batavier in rou, over het afsterven van [...] Willem de III.

Match: Partial (No exact match found)

Treur- en troost-gesang op de doot van ... Willem den Derden

Match: Partial (No exact match found)

Op 't afsterven van Willem III ...

Match: Partial (No exact match found)

Op 't afsterven van Willem III ...

Match: Partial (No exact match found)

De stervende vorst, en van God gezalfde koning [...] Wilhem de Derde.

Match: Partial (No exact match found)

Rouw-klagt op het zalig afsterven van William de III

Match: Partial (No exact match found)

Hollands rouwklacht en 't gevoelen der godvrucht, over den ontydigen dood van [...] Wilhem de IIIde.

Match: Partial (No exact match found)

Lyck-gedicht, over de droevige, en onverwachte doot van den doorluchtighste, en groote vorst, Willem den Derden.

Match: Partial (No exact match found)

Treur-digt |op de dood van den alderdoorlugtigsten vorst Willem de Derde

Match: Partial (No exact match found)

Missive van Hare Majesteyt de Koninginne Anne, geschreven aen Haer Hoogh Mog. den 10. Maert 1702

Match: Partial (No exact match found)

Kort dog pertinent verhaal van't leven en sterven van Willem de Derde

Match: Partial (No exact match found)

Het hof van Hanover en de gewaande prins van Wales tegen een gestelt.

Match: Partial (No exact match found)

Paradoxes of state, relating to the present juncture of affairs in England and the rest of Europe

Match: Partial (No exact match found)

The dangers of Europe, from the growing power of France

Match: Partial (No exact match found)

Anguis in herba; or, The fatal consequences of a treaty with France.

Match: Partial (No exact match found)

A Letter to a Person of Honour

Match: Partial (No exact match found)

Legion's New Paper

Match: Partial (No exact match found)

Apologie du sieur Bada Dujardain imprimée par ordre de [...] Philippe de Hesse, son maitre

Match: Partial (No exact match found)

Explication de deux medailles, frappées à Amsterdam, par Nicolas Chevalier, sur le couronnement de sa majesté le roi de Prusse

Match: Partial (No exact match found)

Opera van Andromache te Milaanen.

Match: Partial (No exact match found)

Het heydinnetje, de Miquellet, en Mooyfraaykiek, in de Pirene

Match: Partial (No exact match found)

De Italiaansche waarzegger. Esopus, Antonio Magino, en Dirk Rembrantz van Nierop.

Match: Partial (No exact match found)

De leuterbol van Diest, de hond, en de pikbroek, by den laatste stuyver.

Match: Partial (No exact match found)

De jonge koekkoek onder de kraanvogels.

Match: Partial (No exact match found)

De horlende kollendans, op Tilburn.

Match: Partial (No exact match found)

Nebucadnezars beeld tot Versailles ten toon gesteld, om tot Madrid opgerigt te worden.

Match: Partial (No exact match found)

De Spaansche carravaan.

Match: Partial (No exact match found)

Gedwonge mars, gaat altyd dwars.

Match: Partial (No exact match found)

De hobbel in de wacht, op de haasejagt.

Match: Partial (No exact match found)

Het Cremoneesche vreugdevuur.

Match: Partial (No exact match found)

De gefopte bedrieger.

Match: Partial (No exact match found)

De waarheid boven al.

Match: Partial (No exact match found)

Europa in rouw.

Match: Partial (No exact match found)

De geschooren hoop.

Match: Partial (No exact match found)

De ontdekte eenhoorn.

Match: Partial (No exact match found)

De misleide poesjes.

Match: Partial (No exact match found)

De groote Christoffel.

Match: Partial (No exact match found)

De geplukte Tapoeijer.

Match: Partial (No exact match found)

Kort begryp van het gevoelen van pater Ludovicus Molina, het welck tegenwoordigh by de PP. jesuieten [...] geleert werdt.

Match: Partial (No exact match found)

Den droom in de stad Hippone.

Match: Partial (No exact match found)

Merckelyck onderscheyt tusschen de leeringe van den H. Augustinus, en [...] Ludovicus Molina.

Match: Partial (No exact match found)

Kort begryp der leeringe van de voorstaenders des H. Augustinus, de welcke men heden met den naem van jansenisten bekladden wil.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede waerschouwingh aen pater Hubertus Verbruggen, jesuiet en missionaris tot Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Kort begryp van het het[!] gevoelen van pater Ludovicus Molina, het welck tegenwoordigh by de PP. jesuiten [...] geleert werdt.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede waerschouwingh aen pater Hubertus Verbruggen, jesuiet en missionaris tot Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling, van d'ongeregtige handel der tegenparty van den heer P. Codde, aertsbisschop van Sebasten ...

Match: Partial (No exact match found)

Futilis Spinozismi depulsionis nominatim circa corporis peccata &poenas Pauli Hulsii [...] depulsio necessaria.

Match: Partial (No exact match found)

Groote apologie ofte Verdedig-schrift van [...] Petrus Codde, aerts-bisschop van Sebasten.

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling, van d'ongeregtige handel der tegenparty van den heer P. Codde, aertsbisschop van Sebasten.

Match: Partial (No exact match found)

Memorie voor Dieuwertje Ariens paap qq: gedaegde in appel.

Match: Partial (No exact match found)

Spinosismi depulsio, nominatim circa corporis peccata et poenas.

Match: Partial (No exact match found)

Monvmentvm Raianvm, s. Memoriae viri clarissimi, D. Iohannis de Raei.

Match: Partial (No exact match found)

Concept-project, |tot een voordeelige lyfrente

Match: Partial (No exact match found)

De oorsaak |van het door-wateren, en het inbreken der zee-dyken

Match: Partial (No exact match found)

[Rekest van Jacob Wouters aan de magistraat van Tholen betreffende de zending van troepen naar Tholen]

Match: Partial (No exact match found)