Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1703]' returned 235 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Publicatie. De Gecommitteerde Raden van de Staten van Hollandt en West-Vrieslandt ... doen te weten

Match: Partial (No exact match found)

Jesuitsche doodstuipen in't bekuipen, opstellen, en uitstroien van zekere bulle op den naam van Clemens XI. paus.

Match: Partial (No exact match found)

Klagende Merkuur, opgedragen aan de heer Franciscus Fairlemont.

Match: Partial (No exact match found)

Uytspoorige jesuit op de valeriaensche pynbank gelegt, ter oorzaeke van z?ne schandaleuse predikatie, gedaen binnen Emmerik.

Match: Partial (No exact match found)

Jesuitsche doodstuipen in't bekuipen, opstellen, en uitstroien van zekere bulle op den naem van Clemens XI. paus.

Match: Partial (No exact match found)

Copie der brief, van den heer internuntius geschreven aan Hendrik Spoor, tot wiens antwoord den volgende dient.

Match: Partial (No exact match found)

Copie de la lettre, de monseignuer[!] l'internonce ecrite a Henri Spoor, a la quelle la suivante a servie pour reponse.

Match: Partial (No exact match found)

Verdedigings reden van Hendrik Spoor

Match: Partial (No exact match found)

Berigt aan de regtsinnige katholijken over een brief, voerende den naam van paus Clemens XI.

Match: Partial (No exact match found)

Vreedzamige waarschouwing over zekere brief de naam voerende van Clemens XI.

Match: Partial (No exact match found)

Bulle van den paus Clemens XI aan de rooms catholyken van de Vereenigde Provincien

Match: Partial (No exact match found)

Den hemel op aarden; of een korte en klaare beschrijvinge van de waare en stantvastige blydschap.

Match: Partial (No exact match found)

Briev aan den heer Fredericus van Leenhof [...] wegens sijn boek, genaamt De hemel op aarden.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den heer Franciscus van Leenhof [...] behelsende noodige aanmerkingen over desselvs Hemel op aarden.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheids-reeden gedaan tot de bloeijende gemeente te Arnhem, vit 2 Thessalonicensen 11: 15-17.

Match: Partial (No exact match found)

Unum dulce epistolium unius dom. studiosi Amstel. ad suum reverend. dom. magistrum.

Match: Partial (No exact match found)

Den hemel op aarden; of Een korte en klaare beschrijvinge van de waare en stantvastige blijdschap.

Match: Partial (No exact match found)

Dialogus I. inter Spudaeum et Gorallum

Match: Partial (No exact match found)

Nader bericht aan de rooms-catholyken, hoe se haer moeten gedragen ontrent pauselyke beveelen en bannen.

Match: Partial (No exact match found)

Een vermaeckelijck Liedt

Match: Partial (No exact match found)

Regtvaerdige klagte van zeker A.B.C. boekje over deszelfs breinloze zifters en boosaerdige bestraffers.

Match: Partial (No exact match found)