Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1704]' returned 304 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Bemerkingen over het decreet der roomsche inquisitie tegen den aartsbisschop van Sebaste.

Match: Partial (No exact match found)

Regtmatig oordeel, tegen het onregtmatig oordeel

Match: Partial (No exact match found)

Raedtbesluyt op donderdag den 3 april 1704

Match: Partial (No exact match found)

Sesde zendbrief van T. Witzenburg aan P.N. du Toict [...] hem uitdagende om zijn beschuldings-punten tegens T.W. opgegeven, goed te maken

Match: Partial (No exact match found)

Brief door den aertsbisschop van Sebaste geschreven aen de katholyke ingezetenen van het Vereenigde Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Beklag-brief van de E. P. Quesnel, aen pater De la Chaise, jesuit, biegt-heer des konings van Vrankryk.

Match: Partial (No exact match found)

De nieuwe hemelen en nieuwe aarde, ofte De zaalige verwagtinge van Gods kinderen, verklaard en toegepast ... over 2 Petr. 3 vers 13

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe tydinge uit het vagevuur

Match: Partial (No exact match found)

Genees-middel tegens voorbarige bannen

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan pater

Match: Partial (No exact match found)

Brief, aan pater

Match: Partial (No exact match found)

Send-brief aen den eerw. hr. A. van Wyk

Match: Partial (No exact match found)

Den handel der donatisten verbeeld, door den handel der jesuiten, omtrent de Hollandse cleregie.

Match: Partial (No exact match found)

Zedelyke vrage voorgesteld aen een yverigen jesuitaris tot Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Droevig beklag van de evangelische weduwe Lucæ 18. Ofte Nadere en klaere onderregting, wegens het regt in de saek van Jansenius.

Match: Partial (No exact match found)

Blaes met boonen of Ydel geschal der jesuiten wegens een brief geschreven aen den groot hertog van Toscanen.

Match: Partial (No exact match found)

De waere iever der jesuiten in de Verenigde Nederlanden ontmaskert, en aen des selfs regenten ten toon gesteld.

Match: Partial (No exact match found)

Levendige schets van Theodorus Kock [...] door gedigten opgehelderd, en aen genoemden heer tot een kostelijk oogsalfje geschonken.

Match: Partial (No exact match found)

Standvastige godloosheyd, of Godlooze standvastigheyd der jesuiten

Match: Partial (No exact match found)