Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1708]' returned 144 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Wonderlyke prognosticatie ofte voorzegginge, wat in dit jaar 1708. zal voorvallen.

Match: Partial (No exact match found)

An account of a dream at Harwich

Match: Partial (No exact match found)

Het oude en ware middel om de vloot spoedig te bemannen: en den roem der Engelsche wapenen [...] te herstellen.

Match: Partial (No exact match found)

Wonderlyke prognosticatie ofte voorsegginge, wat in dit jaar 1708. zal voorvallen.

Match: Partial (No exact match found)

Missiven van den heere Hertogh van Marlborough en de Heeren Gedeputeerden te velde, geschreven aen haer Hoogh Mog

Match: Partial (No exact match found)

Missive Van de Heeren Gedeputeerden Te Velde

Match: Partial (No exact match found)

Ernstige aanspraak aan mr. Pieter de Joncourt, over sijn klagt-brief aan en tegen de professor Van Til.

Match: Partial (No exact match found)

Lettre de plainte de mr. de Joncourt a mr. d'Outrein, ministre &professeur à Dordrecht

Match: Partial (No exact match found)

Extrait des articles resolus au synode des eglises wallonnes [...] des Pai

Match: Partial (No exact match found)

Laatste predicatie, gedaan door D. Jacobus Streso [...]. Uyt Johannis cap. 19. vers 28, 29. en 't eerste van't 30ste vers

Match: Partial (No exact match found)

Extract authentyk uit het antwoordt van den zogenaamden Richardus Scheffers; met noodige aanmerkingen.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een vriend aan dr. Melchior Leidecker

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een Vriend aan Dr. Melchior Leidecker

Match: Partial (No exact match found)

Request van mr. Nicolaes Muys van Holy, aan den ed. achtb. gerechte der stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Erkentenis op d'erkentenis van den heer G. Goris

Match: Partial (No exact match found)

Erkentenis van't gemeen aan den maker van de Dank-zegging op de dank-zegging van dr. G. Goris.

Match: Partial (No exact match found)

De lof van den here Gerard Goris, voornaam arts en poe

Match: Partial (No exact match found)

Danksegging |op de danksegging van de heer G. Goris

Match: Partial (No exact match found)

Danksegging op de Danksegging van den Heer G. Goris Med. Doct.

Match: Partial (No exact match found)

Recordatio veteris aevi ex Bruxellis obsidione liberatis IV kal. decemb. anno MDCCVII.

Match: Partial (No exact match found)

Ode in difficillimam &gloriosissimam, multiplicique victoria insignem, hujus anni expedionem.

Match: Partial (No exact match found)

Hoogh Mog. Heerem. Myn Heeren. Alle de logementen voor de citadelle t'samen gevoeghht ..

Match: Partial (No exact match found)

Triomfzang over de groote zegepraalen der bontgenooten, van den jaare MDCCVI.

Match: Partial (No exact match found)

De nieuwe princelijke schenk-kan.

Match: Partial (No exact match found)

Capitulation. Articles proposés, par les estats de la ville de Lille

Match: Partial (No exact match found)

[Plan de l'action qui s'est passée à Wynendale le 28 sept. A˚ 1708]

Match: Partial (No exact match found)

Derde en vierde brief van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den eerwaarden kerkenraad der gereformeerde Nederduitse gemeente t'Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Bondig antwoord van Grollius Beffaert van der Lymenburg, aen de heer Pontius Philalethes, op sijn brief, raekende den Haegsen Mercurius, en des selfs schryver

Match: Partial (No exact match found)

Missive aen de heer Grollius Beffaert vander Lymenburg [...]. Rakende den Haegsen Mercurius, en des selfs schryver.

Match: Partial (No exact match found)

Rouklagt over de doodt van ... Johannes Vollenhove, ... bedienaar van 't Evangelie in de kerke van 's Gravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-tranen, ter uitvaard van ... Joannes Vollenhove ...

Match: Partial (No exact match found)

Uitvaart van den fenix der Nederduitsche dichteren Joannes Vollenhove, dokter der H. theologye, en predikant in 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

[Verzoek om rechtsingang tegen M.H. Neurenburgh vanwege mishandeling in 1696.

Match: Partial (No exact match found)

Rouklaght over de doot van ... Filip vander Vliet.

Match: Partial (No exact match found)

Divis manibus sacrum

Match: Partial (No exact match found)