Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1733]' returned 73 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan een ongodist.

Match: Partial (No exact match found)

Memorie ter explicatie van het placcaat van de [...] Staten 'sLands van Utregt, van den 8 may 1656.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over den oorsprong [...] der zeewormen. Die de schepen en paal-werken doorboren.

Match: Partial (No exact match found)

Goede suffisante, Gods verleende, uitgevondene middelen, omme yzere, en steene zeemuuren [...] tegens het schadelyke zeegewormte te maken.

Match: Partial (No exact match found)

Sententie gepronuncieert ende gee

Match: Partial (No exact match found)

Natuurkundige verhandeling, of waarneminge; betreffende den hout-uytraspende [...] zee-worm.

Match: Partial (No exact match found)

Moettrompet voor Nederlant by geleegentheit van zyn hoogheits ziekte te Londen.

Match: Partial (No exact match found)