Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1735]' returned 64 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Bericht aen de wel-edele vrouwe, mevrouwe Sara Jongh; vrouwe van Cillershoek.

Match: Partial (No exact match found)

Bericht aen de ed: moog: heeren gecommitteerde raeden, van de heeren Staeten van Hollant en West-Vrieslant, in't Zuider Quartier.

Match: Partial (No exact match found)

Kort verhaal van den handel en wandel [...] van Jacobus van Hoorn, oudtsten gilde-broeder van't wynkoopers gildt [...] tot Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Het leven en den uitgang van wylen Jacobus Peregrinus.

Match: Partial (No exact match found)

De levensschetse van den eerwaerden [...] Joh. Doesburgh J.F.

Match: Partial (No exact match found)

Bericht aen zyn doorluchtigste hoogheit den heere Willem Karel Hendrik Friso.

Match: Partial (No exact match found)

Innocentia CartesI defensa contra cl. A. Driessenium, qui [...] Cartesio notam atheismi inurere [...] conatur.

Match: Partial (No exact match found)

De ontdekte wolf in den pot, ofte Historische saamenspraak van een predikant met een christen [...] over de gereformeerde religie.

Match: Partial (No exact match found)

Harderlyke brief van den [...] aertsbisschop *** aen alle [...] katholyken van't aertsbisdom van Utregt.

Match: Partial (No exact match found)

Op den gruwzaemen stormwind, in loumaend des jaers 1735.

Match: Partial (No exact match found)