Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1736]' returned 49 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Carmen seculare, ad decorandum centesimum Academiae Ultrajectinae natalem

Match: Partial (No exact match found)

Canentis vesperae in seculare Academiae Trajectinae festum

Match: Partial (No exact match found)

Jacobi Ode Dissertatio theologica de anno Hebraeorum jubilaeo

Match: Partial (No exact match found)

Joan. Fred. Reitzii Elegia saecularis

Match: Partial (No exact match found)

anzienelykste heeren

Match: Partial (No exact match found)

Ter nagedagtenis van den dierbaren heer Johannes Hofstede, in leven bedienaar van het H. evangeli in [...] Groningen.

Match: Partial (No exact match found)

Twee hondert wysgeerige vragen beantwoordt.

Match: Partial (No exact match found)

Defensio illust.mi ac rev.mi archiepiscopi Ultrajectini adversus rescriptum editum sub nomine [...] cardinalis archiepiscopi Mechliniensis.

Match: Partial (No exact match found)

Schuite-praatje ofte Samenspraak tusschen drie heeren [...] over saken van deese tyt.

Match: Partial (No exact match found)

Oratio panegyrica in natalem saecvlarem academiae Traiectinae.

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede, over Jesaias voorsegging [...]. Ter voorbereidinge [...] van het tweede jubelfeest der universiteit van Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Schuite-praatje ofte Samenspraak tusschen drie heeren [...] over saken van deese tyt.

Match: Partial (No exact match found)

Felicitas sæcularis academiæ Trajectinæ ad Rhenum.

Match: Partial (No exact match found)

Felicitas sæcularis academiæ Trajectinæ ad Rhenum.

Match: Partial (No exact match found)

Carmen seculare in almae academiae, quae Trajecti ad Rhenum est, centesimum natalem.

Match: Partial (No exact match found)

Het tweede vyftigjarig jubile der hooge schoole van Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Eeugetyde der Utrechtsche akademie.

Match: Partial (No exact match found)

Dank- en zegen-bede ter gelegenheidt van het eerste eeuw-feest van 'slands hooge schoole der stad Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Weergalooze byzonderheid van het eeuwgetyde der hooge schoole te Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Eeugetyde der Utrechtsche akademie.

Match: Partial (No exact match found)

De loop van Mercurius om de zonne des jaars 1736

Match: Partial (No exact match found)

Brief van zyne majesteit den koning van Groot Brittannie

Match: Partial (No exact match found)