Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1737]' returned 85 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Satyra in qua inepti cujusdam Phylomusi de librorum pompa et apparatu, vana describitur loquacitas

Match: Partial (No exact match found)

Verdeediging van Jacob Campo Weyerman tegen Alexander le Roux

Match: Partial (No exact match found)

Verdeediging van Jakob Campo Weyerman tegens Alexander Le Roux

Match: Partial (No exact match found)

Schuite-praatje ofte Samenspraak tusschen vier heeren [...] over menschen, saaken en boeken van deese tyt.

Match: Partial (No exact match found)

Rector et professores P. illustris scholae Bremensis lectori S

Match: Partial (No exact match found)

Kort verhaal van de elende der landluiden in de Neering, Werders en andere streeken omtrent Dantzig.

Match: Partial (No exact match found)

Urbis Bredae ... Guilielmum Carolum Henricum Frisonem ... Unaque conjugem Annam ... recipientis vota et gaudia

Match: Partial (No exact match found)

Op het vyf en seventig jaarig jubelfeest der broederschap van Pictura in 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op de aanspraak van de heer raadsheer A. Slicher.

Match: Partial (No exact match found)

Le crafts-man.

Match: Partial (No exact match found)

Memoire de Monsieur de La Closure, Resident de France

Match: Partial (No exact match found)

De la part de nos ... Seigneurs Sindics, Petit et Grand Conseil

Match: Partial (No exact match found)

De Toverlantaren

Match: Partial (No exact match found)

Hansop op de koord.

Match: Partial (No exact match found)

De bezwoorene schim.

Match: Partial (No exact match found)

De toverlantaren.

Match: Partial (No exact match found)

Byeenkomst der mogendheden in het hof van den leeuw.

Match: Partial (No exact match found)

Twist tusschen de Spaansche ginet, en Fransche mazet.

Match: Partial (No exact match found)

De Italiaansche vos in het geallieerde tuighuis.

Match: Partial (No exact match found)

Het geschil tusschen de Fransche haan, en Lombaardsche hennen, beslegt door Jupiter.

Match: Partial (No exact match found)

Hikhakken van den tel.

Match: Partial (No exact match found)

Grafschrift door Marforio over een der vaders, van Jaquet Bandyt.

Match: Partial (No exact match found)

Saamenspraak tusschen Marforio en Jaquet Du Moulin.

Match: Partial (No exact match found)

Rouwklagt van de Fransche Apollo over de verdorde distelbloem.

Match: Partial (No exact match found)

Saamenspraak tusschen de wichelstok, smeltkroes, en de monsterrol.

Match: Partial (No exact match found)

De tyger voor Themis vierschaar.

Match: Partial (No exact match found)

De de[!] gefopte bedrieger.

Match: Partial (No exact match found)

De groote Christoffel.

Match: Partial (No exact match found)

De waarheid boven al.

Match: Partial (No exact match found)

De ontdekte eenhoorn.

Match: Partial (No exact match found)

Ptolomeus, Copernicus, en Merkuur op de Parnas over de zon en de waereld.

Match: Partial (No exact match found)

De Ongersche Pallasch, de boere Caraffa, en hoerensmeerdoos.

Match: Partial (No exact match found)

Matroozen saamenspraak, te Port a Port, benevens de fabel van de kakatoe, kuykedief, en den haan.

Match: Partial (No exact match found)

De Fransche degen, de sleutel, en het bonnet tot Luyk.

Match: Partial (No exact match found)

Saamenspraek tusschen het valies, de myter en het bonnet.

Match: Partial (No exact match found)

Opera van Andromache te Milaanen.

Match: Partial (No exact match found)

De leuterbol van Diest, de hond, en de pikbroek, by den laatste stuyver.

Match: Partial (No exact match found)

Het heydinnetje, de Miquelet, en Mooyfraaykiek, in de Pirenee

Match: Partial (No exact match found)

De Italiaansche waarzegger. Esopus, Antonio Magino, en Dirk Rembrantz van Nierop.

Match: Partial (No exact match found)

De Napelsche hengst, visscher, en pikeur.

Match: Partial (No exact match found)

Nebucadnezars beeld tot Versailles ten toon gesteld, om tot Madrid opgerigt te worden.

Match: Partial (No exact match found)

Het Cremoneesche vreugdevuur.

Match: Partial (No exact match found)

Gedwonge mars, gaat altyd dwars.

Match: Partial (No exact match found)

De hobbel in de wacht, op de haasejagt.

Match: Partial (No exact match found)

De jonge koekkoek onder de kroonvogels.

Match: Partial (No exact match found)

Europa in rouw.

Match: Partial (No exact match found)

Europe nooit voor een.

Match: Partial (No exact match found)

De geschooren hoop.

Match: Partial (No exact match found)

De horlende kollendans, op Tilburn.

Match: Partial (No exact match found)

De Spaansche carravaan.

Match: Partial (No exact match found)