Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1737]' returned 85 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Satyra in qua inepti cujusdam Phylomusi de librorum pompa et apparatu, vana describitur loquacitas

Match: Partial (No exact match found)

Verdeediging van Jacob Campo Weyerman tegen Alexander le Roux

Match: Partial (No exact match found)

Verdeediging van Jakob Campo Weyerman tegens Alexander Le Roux

Match: Partial (No exact match found)

Rector et professores P. illustris scholae Bremensis lectori S

Match: Partial (No exact match found)

Schuite-praatje ofte Samenspraak tusschen vier heeren [...] over menschen, saaken en boeken van deese tyt.

Match: Partial (No exact match found)

Kort verhaal van de elende der landluiden in de Neering, Werders en andere streeken omtrent Dantzig.

Match: Partial (No exact match found)

Urbis Bredae ... Guilielmum Carolum Henricum Frisonem ... Unaque conjugem Annam ... recipientis vota et gaudia

Match: Partial (No exact match found)

Op het vyf en seventig jaarig jubelfeest der broederschap van Pictura in 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op de aanspraak van de heer raadsheer A. Slicher.

Match: Partial (No exact match found)

Le crafts-man.

Match: Partial (No exact match found)

Memoire de Monsieur de La Closure, Resident de France

Match: Partial (No exact match found)

De la part de nos ... Seigneurs Sindics, Petit et Grand Conseil

Match: Partial (No exact match found)

De Toverlantaren

Match: Partial (No exact match found)

Hansop op de koord.

Match: Partial (No exact match found)

De bezwoorene schim.

Match: Partial (No exact match found)

De toverlantaren.

Match: Partial (No exact match found)

De Italiaansche vos in het geallieerde tuighuis.

Match: Partial (No exact match found)

Twist tusschen de Spaansche ginet, en Fransche mazet.

Match: Partial (No exact match found)

Het geschil tusschen de Fransche haan, en Lombaardsche hennen, beslegt door Jupiter.

Match: Partial (No exact match found)

Hikhakken van den tel.

Match: Partial (No exact match found)

Byeenkomst der mogendheden in het hof van den leeuw.

Match: Partial (No exact match found)

Grafschrift door Marforio over een der vaders, van Jaquet Bandyt.

Match: Partial (No exact match found)

Saamenspraak tusschen Marforio en Jaquet Du Moulin.

Match: Partial (No exact match found)

Rouwklagt van de Fransche Apollo over de verdorde distelbloem.

Match: Partial (No exact match found)