Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1747]' returned 369 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Op de haatelyke lasterdighen, byzonder op dat van de sprekende zogenaamde Brabantze en Vlaamze steden

Match: Partial (No exact match found)

De patriot

Match: Partial (No exact match found)

Democritus Groninganus. Sermo. I

Match: Partial (No exact match found)

Egberti Wiardii, medici tumulus. Seu justa funebria, quae amantissimi praeceptoris memoriae

Match: Partial (No exact match found)

Elegia in exequias Pauli Lamanni ... urbis Groningae consulis

Match: Partial (No exact match found)

Het vaderlandse. Ontwaakte burger-rot. Ten dienste van het doorlugtig Huis van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

Anagramma centum litterarum, quo optimo maximo Arausionensium principi, urbem Groningam accedenti,

Match: Partial (No exact match found)

Oranje de hersteller:

Match: Partial (No exact match found)

Pro patria. Elegia. Post praelium Lafeldense. Elegia. Post Bergae excidium

Match: Partial (No exact match found)

Eerkroon voor de eendracht. : Lierzang.

Match: Partial (No exact match found)

Eerspoor aan de Nederlanders tot het verdedigen van hunne vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

De Republiek gered uit het gevaar, waar in zy zich bevind.

Match: Partial (No exact match found)

Grondige reflexie

Match: Partial (No exact match found)

Reflectie

Match: Partial (No exact match found)

Gegenw

Match: Partial (No exact match found)

Missive aan eenen Leidsen geleerden regent C.S. over eigenbaat

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den Patriot

Match: Partial (No exact match found)

Aenspraek aen de protestantsche ingezetenen der Vereenigde Nederlanden, door eenen hunner broederen in Groot Brittanje.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den Patriot

Match: Partial (No exact match found)

Teugel voor den yver der lasteraars van Gods getrouwe knegten

Match: Partial (No exact match found)

Zegeprael des predikstoels over den heerschzugtigen Teugel des schimpdigters Archo

Match: Partial (No exact match found)

Een willige verkooping die men achter het Gedrach der regenten kan voegen

Match: Partial (No exact match found)

Eerspoor aan de Nederlanders tot het verdedigen van hunne vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

Nut der tegenspoeden, of 't altyd wel.

Match: Partial (No exact match found)

The sentiments of a Dutch patriot

Match: Partial (No exact match found)

De gevoelens van een Hollands patriot, of Redevoering [...] nopens het nodig besluit [...] tot zekerheid der Republiek te nemen.

Match: Partial (No exact match found)

De gevoelens van een Hollands patriot of Redevoering [...] nopens het nodig besluit [...] tot zekerheid der Republiek te nemen.

Match: Partial (No exact match found)

Nut der tegenspoeden, of 't altyd wel.

Match: Partial (No exact match found)