Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1749]' returned 61 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Nieuwe tydingen uyt Amsterdam, over zaken van gewigt

Match: Partial (No exact match found)

Verzameling van eenige edicten en placaten [...]. Tegen de herrenhutters.

Match: Partial (No exact match found)

Requeste. Aan de ... grootagtbare raadt en magistraat der stadt Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Doleantie cedul

Match: Partial (No exact match found)

Project tot handhaving en bevordering van den ophef der gemene middelen by wyze van collecte te doen.

Match: Partial (No exact match found)

Zedige overweging wegens de afgeschafte middelen der consumptie.

Match: Partial (No exact match found)

Doelezang

Match: Partial (No exact match found)

Zang

Match: Partial (No exact match found)

Ordonnantie, gepubliceert in het Gebied van ... de Koning van Pruissen

Match: Partial (No exact match found)

Oorlogs- en vredetoon, by gelegenheidt van den gesloten vrede te Aken.

Match: Partial (No exact match found)

Vrede-klanken.

Match: Partial (No exact match found)

Ode voor den heere Frederik Vaster, op zyn Hollands bloei in bloeimaandt.

Match: Partial (No exact match found)

Neerlandts herstelde luister noch merkelyk aangewasschen, door de [...] vrede-zon [...] of, De gesloten vrede [...] toegezongen.

Match: Partial (No exact match found)

Oranje stroomzang, ter eerste verjaardage van [...] Wilhem den Vden

Match: Partial (No exact match found)

Neerland, verlost uit de handen van de verkrachters, der vryheid. Helden-dicht.

Match: Partial (No exact match found)

De patriot. Lierzang

Match: Partial (No exact match found)

Het Swervende Schip behouden gebragt. Klinkdicht

Match: Partial (No exact match found)

Zeedich ondersoeck van de macht der princen ende des volks

Match: Partial (No exact match found)

Wy onderschrevenen stemmen voor een vrye en indippendente crygsraad ...

Match: Partial (No exact match found)