Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1751]' returned 96 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Daniel Raep's patriottische bedryven

Match: Partial (No exact match found)

Op de verkiezing van [...] Hendrik ter Smitten, tot burgermeester der stad Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Jan Romans, kollecteur van 't gemaal, in plaats van de milden

Match: Partial (No exact match found)

Gods water-roede. Of Welbron der overstroomingen. Ter gelegenheid der inbraken in 'slands dyken, den 23. maart [...] in den jare 1751.

Match: Partial (No exact match found)

Op de verkiezinge van den weledelen ... Mr. Hendrik ter Smitten ... tot burgermeester der stad Amsterdam, den eersten february anno MDCCLI

Match: Partial (No exact match found)

Uit Dordrecht. Extract van een brief ..

Match: Partial (No exact match found)

Brief en aanmerking, op een zoogenaemden Dortschen brief

Match: Partial (No exact match found)