Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1751]' returned 96 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Daniel Raep's patriottische bedryven

Match: Partial (No exact match found)

Op de verkiezing van [...] Hendrik ter Smitten, tot burgermeester der stad Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Jan Romans, kollecteur van 't gemaal, in plaats van de milden

Match: Partial (No exact match found)

Op de verkiezinge van den weledelen ... Mr. Hendrik ter Smitten ... tot burgermeester der stad Amsterdam, den eersten february anno MDCCLI

Match: Partial (No exact match found)

Gods water-roede. Of Welbron der overstroomingen. Ter gelegenheid der inbraken in 'slands dyken, den 23. maart [...] in den jare 1751.

Match: Partial (No exact match found)

Uit Dordrecht. Extract van een brief ..

Match: Partial (No exact match found)

Brief en aanmerking, op een zoogenaemden Dortschen brief

Match: Partial (No exact match found)

Daniel Raep's patriottische bedryven

Match: Partial (No exact match found)

Spoore |aan de keurdicht-maakers

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs; vervattende de wonderlijke worstelinge, en zalige overwinninge van Jacob van der Graef

Match: Partial (No exact match found)

Gerardus Kuipers ja en neen, uit [...] desselfs schriften opgemaakt

Match: Partial (No exact match found)

Ernstige en nuttige samenspraak over het werk des Heeren te Nieuwkerk.

Match: Partial (No exact match found)

Briev van Gerardus Kuypers [...] aan de leeraaren onzer kerk

Match: Partial (No exact match found)

Briev van Gerardus Kuypers [...] aan [...] Joan vanden Honert, T.H. zoon

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord van Joan van den Honert, T.H. soon [...] aan do. Gerardus Kuypers

Match: Partial (No exact match found)

Vierde antwoord van Joan vanden Honert, T.H. soon [...] op den derden briev van do. Gerardus Kuypers

Match: Partial (No exact match found)

Pleitgeding van Gerardus Kuypers [...] teegens [...] Joan vanden Honert, T.H.S.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede briev van Gerardus Kuypers [...] aan Joan vanden Honert, T.H. zoon

Match: Partial (No exact match found)

Twede antwoord van Joan van den Honert, T.H. soon, op den tweden briev van do. Gerardus Kuypers

Match: Partial (No exact match found)

Twede Antwoord van J. van den Honert T.H. Soon ... Op den Tweden Briev van Do. G. Kuypers ...

Match: Partial (No exact match found)