Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1773]' returned 57 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Vlissings eeuw-vreugde, op den twee-honderdsten geboortedag harer vrijheid, den VI. van grasmaand MDCCLXXII.

Match: Partial (No exact match found)

Oldebarnevelds eer verdeedigd tegen den Advocaet der Vaderl. Kerk

Match: Partial (No exact match found)

Welkomst-groet aan zyne doorluchtigste hoogheid Willem de Vyfde [...]. Ter geleegenheid van hoogstdeszelven plechtige intreede binnen Groningen.

Match: Partial (No exact match found)

Op het niet illumineeren by geleegenheid der intreede van [...] Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

Vreugdegalm op den heuchelyken twee en twintigsten geboortedag van [...] Frederica Sophia Wilhelmina [...] princesse van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

Paraphrasis et imitatio odae Horatianæ ex libro IV. carm. od. V. in [...] Gulielmi. V. [...] in Frisiam adventum.

Match: Partial (No exact match found)

Celsissimo et serenissimo Aravsionis [...] principi Gvlielmo V. [...] Leovardiam ingresso.

Match: Partial (No exact match found)

Panegyricus Gulielmo Quinto Arausiae et Nassaviae principi.

Match: Partial (No exact match found)

De rhytmus monachicus, of monnikendeun der broederschap van vryheid en tolerantie, naauwkeurig onderzogt [...] en [...] ernstig wederlegt.

Match: Partial (No exact match found)

Het nut der stadhouderlyke regering, aangetoond by gelegenheid der geboorte van Willem Frederik, prince van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

Réflexions sur les dernieres banqueroutes en Angleterre &Hollande

Match: Partial (No exact match found)