Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1778]' returned 73 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Ter heuchelijke verjaaring van [...] Frederica Sophia Wilhelmina, princesse van Orange.

Match: Partial (No exact match found)

De Britsche |baldadige trotsheid, beweezen en beteugeld.

Match: Partial (No exact match found)

Carmen natalitium celsissimi ac serenissimi Wilhelmi Quinti [...] tricesimo [...] natali dicatum.

Match: Partial (No exact match found)

Verjaar-gedicht op den dertigsten verjaardag van [...] Willem den Vijfden.

Match: Partial (No exact match found)

La puissance d'un roi d'Angleterre, mise en parallele avec l'autorité [...] d'un stadhouder [...] des Provinces-Unies.

Match: Partial (No exact match found)

Johnston en Nader of Het verdronken kalf. Toneelspel.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering van een' Hollander, over verscheiden gewigtige onderwerpen

Match: Partial (No exact match found)

Observations impartiales d'un vrai Hollandois, pour servir de réponse au discours d'un soi-disant bon Hollandois.

Match: Partial (No exact match found)

Déclaration ultérieure de Sa Majeste le Roi de Prusse aux Hauts co-etats de l'empire.

Match: Partial (No exact match found)

Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen wegens Noord-America, en de Engelsche volkplantingen aldaar: uit mondelyke berichten van den heer Franklin opgesteld.

Match: Partial (No exact match found)

't Juichend Amsterdam, of Jubel-zang op het tweede eeuwfeest zyner hervorming in den kerk- en burger-staat.

Match: Partial (No exact match found)

Bericht aen het algemeen.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsgroet aan het genootschap Veniam pro laude

Match: Partial (No exact match found)

Noodig antwoord van Ev. Wassenbergh [...] aan [...] J.H. van Swinden [...] op den briev aan hem gerigt

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog over de onwettigheid der drostendiensten in Overyssel.

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid, aan den raad en de burgery der stad Vlissingen.

Match: Partial (No exact match found)

Philopatriana, den Zeeuwschen burgervaderen toegewijd, gedurende de onlusten onder eenige landlieden, in Walcheren ontstaan

Match: Partial (No exact match found)