Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1779, Place: Amsterdam]' returned 37 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

By gelegenheid der Engelsche zeerovery, en 't opbrengen der Nederlandsche schepen.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den onpartydigen raadgevenden Batavus, en onzydigen lezer

Match: Partial (No exact match found)

Eenige weinige vragen door een oud regent aan zyne lands-genooten voorgestelt.

Match: Partial (No exact match found)

Quelques questions proposées par un ancien régent à ses compatriotes.

Match: Partial (No exact match found)

Suite des observations impartiales d'un vrai Hollandais, sur les intérêts &l'état présent des affaires politiques

Match: Partial (No exact match found)

Brieven van hunne excellenties [...] Jonathan Trumbull, en William Livingston [...] aan Johan Derk baron van der Capellen.

Match: Partial (No exact match found)

De vaderlandsche opmerksame nieuws-tyding leezer

Match: Partial (No exact match found)

Vrymoedige gedachten ter gelegenheid van twee vacante predikants-plaatzen in de luthersche gemeente binnen Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Nadere memorie betrekkelyk de drostendiensten, aan de [...] Staaten van Overyssel overgegeven den 19 februarius 1779.

Match: Partial (No exact match found)