Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1779]' returned 168 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Vrymoedige gedachten ter gelegenheid van twee vacante predikants-plaatzen in de luthersche gemeente binnen Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Het nut der Vaderlandsche Maatschappye van Redery en Koophandel, opgerecht te Hoorn.

Match: Partial (No exact match found)

Elk-zyn eygen oeconomist eene huishoukundige droom, opgehelderd door een' patriotsche verrekijker.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord van een koopman te Amsterdam aan een heer uit Twenthe, op deszelfs tweeden brief over de drostendiensten in Overyssel

Match: Partial (No exact match found)

Zendbrief van den eerzaamen Jonas Kikkersloot, aan [...] Jogchem Kraaijepoot

Match: Partial (No exact match found)

Nadere memorie betrekkelyk de drostendiensten, aan de [...] Staaten van Overyssel overgegeven den 19 februarius 1779.

Match: Partial (No exact match found)

Vrymoedige, dog zedige aanmerkingen op het vertoog van den heere J.D. baron van der Capellen. Over de onwettigheid der drostendiensten in Overyssel

Match: Partial (No exact match found)

Derde brief over de drostendiensten in Overyssel [...] aen een koopman te Amsterdam geschreven.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aan jonkheer Wildvang op desselfs derde briev over de onwettigheid der drosten dienste in Overyssel

Match: Partial (No exact match found)

Senatui populoque Zwollano sacrum.

Match: Partial (No exact match found)

Rechtsgeleerd instructoir advijs, in de zaake van jr. Johan Derk van der Capellen, heer van den Pol.

Match: Partial (No exact match found)

Aenspraek |aen zyne doorl. hoogheid Willem V. [...] zynde een vervolg op't vers, agter den tweden brief over de drostendiensten in Overyssel.

Match: Partial (No exact match found)

Annotatien.

Match: Partial (No exact match found)

Den verlooren brief te rug gegeeven.

Match: Partial (No exact match found)

Plan, of Welmeenende voorstelling, ter verbetering van Neerlands zee-weezen.

Match: Partial (No exact match found)

Project voor 'slands financien.

Match: Partial (No exact match found)

Nuttige aanwyzingen om 'slands belastingen gemakkelyk te kunnen voldoen.

Match: Partial (No exact match found)

Vier brieven uit Texel.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang op het tweede eeuwgetijde van de Utrechtsche Unie.

Match: Partial (No exact match found)