Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1780]' returned 149 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Welmenende aanspraak, aan Engelands volk en Nederlands welverdiende roede

Match: Partial (No exact match found)

Welmenende aanspraak, aan Engelands volk en Nederlands welverdeinde roede.

Match: Partial (No exact match found)

Het testament of de laatste wil van den Hollandschen eijerboer. Toneelspel

Match: Partial (No exact match found)

Engelands vloek en Nederlands zegen

Match: Partial (No exact match found)

Missive van een Heer te Londen, aan zyn Vriend te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een' heer te London aan zynen vriend te Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle rechtgeaarte Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Klaag en triumfzang aan de hooge magten van Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Staatkundige verhandeling, over de toestand der Republieq. Waar in aangetoond word, de weinige vrees die zij voor Engeland diende te hebben.

Match: Partial (No exact match found)

Résolution de L.N.P. les États de Zelande justifiée

Match: Partial (No exact match found)

Hartroerende, stgitelyke[!] bespiegeling, behelzende de Memorie door den ridder Yorke [...] overgeleverd.

Match: Partial (No exact match found)

Patriottische redenvoering, uitgesproken in eene aanzienelyke vaderlandslievende vergadering, gehouden den 2 december 1780.

Match: Partial (No exact match found)

Gewapende neutraliteyt

Match: Partial (No exact match found)